Arbeid & Inkludering

Innhold

Høgskolestudium: Metoder og arbeidsformer i arbeidsinkludering

 • 4. feb 2020Kl. 09:00
 • Høgskolen i Innlandet Lillehammer
 • Medlemmer: kr. 17.400 Ikke-medlemmer: kr. 21.750
 • Påmeldingsfrist 15. desember

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr vi nå et nytt spennende studium i metoder og arbeidsformer i arbeidsinkludering. Det innebærer dypdykk i metodene SE, IPS og Ringer i Vannet.

Høgskolen i Innlandet Lillehammer

Høgskolen i Innlandet Lillehammer

Om studiet
Studiet er utviklet av fagpersoner ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet i samarbeid med bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Et sentralt siktemål med studiet er at det skal bidra til utvikling, læring, økt bevissthet og ny kunnskap, både for den enkelte veileder og for bedriftene/virksomhetene veilederne arbeider i.
 • Studiepoeng: 15
 • Ansvarlig enhet: Institutt for sosialfag og veiledning, Høgskolen i Innlandet
 • Involverte fagpersoner: emneansvarlig Erik Hagaseth Haug, Hanne Glemmestad, Gudrun Lovisa Sigurdardottir og gjesteforelesere

 

Målgruppe

Studiet har som mål å styrke og profesjonalisere veiledningen som tilbys i arbeid- og inkluderingsbedrifter. Det vil også være relevant for andre yrkesgrupper, eksempelvis ansatte i vekstbedrifter og NAV.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Faglig innhold

 • I studiet rettes et spesielt fokus på sentrale metoder og arbeidsformer, herunder Supported Employment (SE), Indiviudual Placement and Support (IPS) og Ringer i Vannet.
 • Gjennom studiet blir studentene utfordret til å kritisk vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis i lys av relevante teoretiske og metodiske perspektiver.
 • Studiet har som mål å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med arbeidssøkere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.
Arbeids- og undervisningsformer
 • To tredagers studiesamlinger på Lillehammer våren 2020
 • Studiet er direkte rettet mot studentenes arbeidshverdag og studentenes arbeidsplass er en viktig læringsarena. Mellom samlingene gjennomfører studentene utviklingsoppgaver knyttet til arbeidshverdagen, skriver logger, refleksjonsnotater og rapporter til innsending.
 • Eksamensform er skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med bestått/ikke bestått
 • Samling 1:     4. til 6. februar 2020
 • Samling 2:     22. til 24. april 2020
 
Vurderingsformer
 • Obligatoriske krav om tilstedeværelse og skriftlige arbeider.
 • Eksamen -  skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med bestått/ikke bestått

 

 Klikk her for mer info om studiet og studieplan