Arbeid & Inkludering

Innhold

Arbeidsrettskurs for Arbeid og Inkludering

 • 2. des 2019Kl. 10:00–15:00
 • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo
 • Kr. 1.500
 • Påmeldingsfrist Snarest
Målgruppe:

Kurset er for deg som er leder eller har personalansvar. Det er basert på våre erfaringer fra medlemsbedriftene. Kurset tar for seg juridiske problemstillinger som arbeidsgiver ofte møter i hverdagen.

Kursinnhold:
 • Krav til innhold i arbeidsavtalen
 • Fast vs. midlertidig ansettelse
 • Arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer 
 • Arbeidstid
 • Arbeidstakers fortrinnsrett og arbeidstakers rett til å kreve utvidet stilling (ufrivillig deltid)
 • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold, herunder oppfølging av ansatte som ikke fungerer i sin stilling
 • Nedbemanning 
 • Sykefravær og oppfølging mv.

Det legges opp til et tilpasset og praktisk kurs for bransjen, hvor det vil være rom for å diskutere problemstillinger i plenum.

 
Kursholdere

Kursholdere er advokat Erling Espolin Johnson og advokatfullmektig Karianne Ask

 

Kurset er forbeholdt medlemmer i Arbeid & Inkludering

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil skje to uker før kursstart. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet.