Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs i arbeidsgiverkompetanse 2 (videregående kurs)

  • 18. sep 2019Kl. 09:00–15:30
  • Allservice Stavanger
  • Gratis for medlemmer i Ringer i Vannet Øvrige: kr. 2.000
  • Påmeldingsfrist 10. september

Tett kontakt med arbeidsgivere er en forutsetning for å lykkes med å få folk i jobb. Uavhengig av tiltak, ulike anbudssituasjoner og hvilke metodikk man har valgt å satse på. Hva trenger arbeidsgiverne, helt konkret, for at samarbeidet med Arbeid og Inkludering skal oppleves effektivt og trygt? Kan vi få mer ut av samarbeidet med næringslivet hvis vi tenker mer spisset og kunnskapsbasert om ulike bedrifters inkluderingspotensiale og eventuelle barrièrer?

Coor Ringer i Vannet
Målgruppe for kurset:

Kurset tilbys i to utgaver. Der den ene utgaven (kurs 1) passer for jobbkonsulenter fra alle tiltak,  som skal jobbe opp mot bedrifter. Samt ferske næringslivskontakter og KAMer.

Dette kurset  (kurs 2) passer for næringslivskontakter og KAMer som har jobbet med å følge opp arbeidsgivere en stund og har noe erfaring.

NB! Kursene er forbeholdt medlemmer i Arbeid & Inkludering
 
Kursinnhold
  • Arbeidsgiver som subjekt i inkluderende rekruttering, hvorfor?
  • Oppdatert forskning på arbeidsgiverperspektiv på inkludering.
  • Arbeidsinkluderings som bærekraftstrategi – hvorfor trenger lokalt næringsliv din Arbeid og Inkluderingsbedrift?
  • Retorikk og presentasjonsteknikk (minikurs)
  • Samarbeid med medier for å fortelle de gode historiene om arbeidsinkludering

Målet med begge kursene er at deltakerne skal oppnå konkret kompetanseheving i arbeidet med å bygge bro mellom inkluderingsfelt og næringsliv. Og at man skal oppleve økt trygghet i møte med arbeidsgivere og økt effekt av arbeidsgiveroppfølgingen.

 

Kursleder:

Ingeborg Malterud fra bransjeforeningen Arbeid og Inkludering er kursholder. Hun er utdannetidéhistoriker og notorisk opptatt av arbeidslivsfeltet, sysselsettingsrater og norsk næringslivs tradisjon for inkludering. Hun har flere års erfaring fra arbeid med Ringer i Vannet-metodikk, oppfølging av næringslivskontakter og KAMer fra Arbeid og Inkludering, tett samarbeid med bedrifter og konsern fra ulike bransjer, samt erfaring med eksempelvis Supported Employment, karriereveiledning og andre av bransjens verktøy.

Betaling:

For de av Arbeid og Inkludering sine medlemmer som er del av bransjens Ringer i Vannet-satsning er kurset gratis*. For andre medlemmer koster kurset 2.000 per deltaker. 

 *Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.