Arbeid & Inkludering

Innhold

Innføringskurs i Motiverende Intervju (MI)

  • 24. sep 2019til 26. sep 2019
  • Nærigslivets Hus Middelthuns gate 27, Oslo
  • Medlemmer: kr. 5.400 Andre: kr. 6.750
  • Påmeldingsfrist Snarest

Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring. Motiverende Intervju (MI) er langt på veg et svar på denne utfordringen.

#205

Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som hjelper en klient til å endre problematisk adferd. Klienter kan ofte ha motstridende tanker og følelser om evnen til å klare å gjøre endring og målet til MI er å øke klienters motivasjon på tross av dette. Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer samtalen ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som driver med veiledning.

Les mer om kursinnhold

 

Kurstider:
  • Dag 1: 10.00-16.30
  • Dag 2: 09.00-16.00
  • Dag 3: 09.00-15.00
 
Pris:                   

Kurset koster kr 5.600,- inkl. lunsj

Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

NB! Bindende påmelding.  Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

 

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs.