Arbeid & Inkludering

Innhold

Fagseminar - Fra Funksjonsvurdering til Ekspertbistand

 • 18. sep 2019Kl. 10:00–16:00
 • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo
 • Kr. 1.800
 • Påmeldingsfrist Snarest

Arbeid- og Sosialdepartementet har nå kommet med ny forskrift om tilskudd til Ekspertbistand, med et årlig budsjett på 50 millioner kroner i denne IA-perioden. Denne nye tjenesten vil erstatte den gamle ordningen med Funksjonsvurdering for IA-bedrifter.

Program
Gustav Vigeland 2
 • 10:00 - 10:05
  Den nye IA – avtalen, herunder Ekspertbistand

  Hvorfor ble avtalen slik og bakgrunnen for Ekspertbistand 

  • Kenneth Stien, direktør Arbeid & Inkludering
 • 10:05 - 10:35
  Gjennomgang av forskriften

  Gjennomgang av forskriften, forskjeller fra "Funksjonsvurdering for IA-bedrifter" og hvilken ambisjon bør vi ha for omfang av antall Ekspertbistand tilfeller? 

  • Paal Haavorsen, fagsjef i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering
 • 10:35 - 11:00
  Erfaringer fra A2G

  A2G Gruppen presenterer sine strategiske vurderinger knyttet til nye satsingsområder og hvordan tilskudd til ekspertbistand kan benyttes i disse satsingene.

  • HR-leder Steinar Halvorsen fra A2G AS
 • 11:00 - 11:10
  Pause
 • 11:10 - 11:35
  Erfaringer fra Fønix

  Fønix presenterer deres tre-årige resultater fra Funksjonsvurderingstjenesten, deres markedsarbeid og ambisjoner videre for Ekspertbistand

  • Liv Vermelid, fagleder for sykefraværsoppfølging
 • 11:35 - 12:00
  Erfaringer fra iFokus

  iFokus presenterer deres tjeneste, resultater, omfang, ambisjoner, men også tverrfaglighet i tjenestetilbudet

  Ekspertrollen – hva er det? Vår bransje skal tilby en kompetent og kunnskapsbasert tjeneste – hva gjør vi?

  • Kjetil Henrik Kristiansen, daglig leder og jobbkonsulent Cathrine Lekven, iFokus Arbeidsinkludering AS
 • 12:00 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:45
  Arbeids- og velferdsdirektoratet

  Innlegg fra Arbeidsinkluderingskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet. De vil presentere hvordan direktoratet/Nav ser på ulike forhold knyttet til ordningen Ekspertbistand.

  • Kenneth Balto Pettersen, seniorrådgiver
 • 13:45 - 14:05
  Arbeidslivssenteret i Vestfold og Telemark

  Hvordan Arbeidslivssenteret i Vestfold og Telemark ser for seg bruken av Ekspertbistand; når det kan være aktuelt, hvem som initierer, faglig innhold mv

  • Jørn Skille, seniorrådgiver NAV Arbeidslivssenter Vestfold
 • 14:05 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Plenums/gruppebordsdialoger

  Vi har nå revidert bransjestandard "Funksjonsvudering for IA-bedrifter" til den nye Ekspertbistand. Denne sendes ut til de påmeldte og vil bli gjenstand for diskusjon/tilbakemeldinger.

  • Ledes av Paal Haavorsen, fagsjef i Arbeid & Inkludering
 • 15:00 - 16:00
  Praktiske tips til hvordan komme i gang med Ekspertbistand
  • iFokus i Larvik presenterer hvilke etiske dilemmaer som er viktige å ivareta.
  • Fønix i Sandefjord presenterer hvilke verktøy, skjemaer og metoder de vil benytte.
  • A2G Gruppen presenterer aktuelle verktøy og skjema som vil bli benyttet.

   

  • Liv Vermelid fra Fønix AS, Karoline Midtskog fra iFokus Arbeidsinkludering AS og fysioterapeut Truls Flønes Lillebø fra A2G AS