Arbeid & Inkludering

Innhold

SE og IPS - Metodikk i formidlingsarbeid

  • 12. jun 2019til 13. jun 2019
  • Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Oslo
  • Medlemmer: kr. 4.000 Ikke-medlemmer: kr. 5.000
  • Påmeldingsfrist Snarest
Sentrale emner

Hovedfokus på Individual Placement and Support (IPS) - hvordan bistå personer med alvorlig psykisk lidelse til å få ordinær jobb. Modellen brukes også etter hvert på andre målgrupper.

  • Grunnleggende innføring i Supported Emplomyent (SE)
  • Hvordan implementere SE/IPS i for eksempel Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening.
Hva lærer du?

SE/IPS brukes ofte om hverandre som betegnelse, spesielt når det brukes på bredspektrede målgrupper. Dette kurset vil ha hovedfokus på IPS-modellen, men gir også en grunnleggende innføring i både SE og IPS og gjennomgår likheter og ulikheter. Deltakerne får innsikt i forskningen og prinsippene som ligger bak, og en grunnleggende opplæring i den viktige kvalitetsskalaen. Målet er at kursdeltakerne forstår grunnprinsippene og utvikler en felles forståelse av metodikken.

Videre vil kurset ta for seg hvordan man kan implementere SE/IPS i ulike tiltak, som for eksempel Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

 
Klikk her for mer informasjon om kurset

 

Målgruppe:

Veiledere i AFT og VTA

 

Kursansvarlig:

Thomas Knutzen er daglig leder i IPS Norge AS og er hovedansvarlig for rådgivning, opplæring og evalueringer.