Arbeid & Inkludering

Innhold

Læringsnettverket - Metodekurs minoritetsnorsk

  • 10. apr 2019Kl. 10:00–15:00
  • Næringslivets Hus Middelthungate 27
  • Medlemmer i Læringsnettverket: gratis Ikke-medlemmer: kr. 2.000
  • Påmeldingsfrist 27. mars

Språkopplæring kan være en del av tiltaksleveransen i AFT og videre som tilbud til andre oppdragsgivere som kommuner, arbeidsgivere m.m. Dette er en stor og sammensatt målgruppe. Rammevilkårene for opplæring er flere, og innholdet varierer også mye.

#205

I dette kurset gjennomgås

  • Ulike rammevilkår opplæring
  • Refleksjon om språk og 2.språkstilnærming
  • Tips til ressurser og metodikk
  • Erfaringsdeling av metoder for innlæring av ord og begreper
Kursholder:

Gry Nielsen, spesialrådgiver i Læringsnettverket.

 
Pris:   

Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*. Pris for ikke-medlemmer er kr. 2.000.

 * Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.

Bindende påmelding.  Ved avbud mindre enn to døgn i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud mindre enn 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 

Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere