Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs i arbeidsgiverkompetanse 1 (introduksjonkurs)

  • 11. jun 2019Kl. 09:00–15:30
  • Næringslivets Hus Midelthuns gate 27, Oslo
  • Gratis for medlemmer i Ringer i Vannet Øvrige: kr. 2.000
  • Påmeldingsfrist 27. mai

Tett kontakt med arbeidsgivere er en forutsetning for å lykkes med å få folk i jobb. Uavhengig av tiltak, ulike anbudssituasjoner og hvilke metodikk man har valgt å satse på. Hva trenger arbeidsgiverne, helt konkret, for at samarbeidet med Arbeid og Inkludering skal oppleves effektivt og trygt? Kan vi få mer ut av samarbeidet med næringslivet hvis vi tenker mer spisset og kunnskapsbasert om ulike bedrifters inkluderingspotensiale og eventuelle barrièrer?

Coor Ringer i Vannet
Målgruppe for kurset:

Kurset tilbys i to utgaver. Dette kurset (kurs 1) passer for jobbkonsulenter fra alle tiltak,  som skal jobbe opp mot bedrifter. Samt ferske næringslivskontakter og KAMer.

Den andre utgaven (kurs 2) passer for næringslivskontakter og KAMer som har jobbet med å følge opp arbeidsgivere en stund og har noe erfaring.

NB! Kursene er forbeholdt medlemmer i Arbeid & Inkludering
 
Kursinnhold
  • Metodikk for oppfølging av arbeidsgiver – basert på Ringer i Vannet-metodikken, men også anpasset andre typer bedrifter.
  • Arbeidsgiveroppfølging som gjensidig utfyllende for individbaserte metodikker (SE/IPS etc)
  • Bedriftskartlegging – hva tjener vi på å gjøre den grundig?
  • Konkrete tips, råd og bruk av maler for å flytte inkluderingskompetanse ut på arbeidsplasser, arbeidsplassutvikling med mål om flere mennesker i arbeid.
  • Bransjespesifikk tilnærming og innføring i hvorfor dette er effektfullt
  • Oppdatert forskning på arbeidsgiverperspektiv på inkludering

Målet med begge kursene er at deltakerne skal oppnå konkret kompetanseheving i arbeidet med å bygge bro mellom inkluderingsfelt og næringsliv. Og at man skal oppleve økt trygghet i møte med arbeidsgivere og økt effekt av arbeidsgiveroppfølgingen.

 

Kursleder:

Ingeborg Malterud fra bransjeforeningen Arbeid og Inkludering er kursholder. Hun er utdannetidéhistoriker og notorisk opptatt av arbeidslivsfeltet, sysselsettingsrater og norsk næringslivs tradisjon for inkludering. Hun har flere års erfaring fra arbeid med Ringer i Vannet-metodikk, oppfølging av næringslivskontakter og KAMer fra Arbeid og Inkludering, tett samarbeid med bedrifter og konsern fra ulike bransjer, samt erfaring med eksempelvis Supported Employment, karriereveiledning og andre av bransjens verktøy.

 

Betaling:

For de av Arbeid og Inkludering sine medlemmer som er del av bransjens Ringer i Vannet-satsning er kurset gratis*. For andre medlemmer koster kurset kr. 2.000 per deltaker. 

 * Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.