Arbeid & Inkludering

Innhold

Læringsnettverket - Metodekurs videregående skole

  • 13. feb 2019Kl. 10:00–16:00
  • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
  • Medlemmer i Læringsnettverket: gratis Andre: kr. 2.000
  • Påmeldingsfrist 30. januar

Ifølge kravspesifikasjonen til AFT skal tiltaksarrangørene tilby tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette innebærer blant annet å legge til rette for opplæring/utdanning på videregående skoles nivå. Det vises til punkt 6 i kravspesifikasjonen for AFT om krav til kompetanse hos tiltaksarrangør

Innhold

  • Kort gjennomgang av læreplanverket for videregående skole og Læreplanverket i vgs. -  hvordan finne fram i og anvende dette
  • Lokal læreplan på egne arenaer etter mønster av læreplanverket som utgangspunkt for individuell opplæringsplan og vurdering.
  • De ulike kompetansene i vgs., herunder eksamensordninger.
  • Noen digitale læringsressurser og eksempeloppgaver til tverrfaglig eksamen
  • Kort om støttende tiltak og samarbeidspartnere: lese – skriveopplæring, bistand ved tallbehandlingsvansker, bistand til å søke hjelpemidler, studiestøtte m.m.
  • Erfaringsutveksling med mål om å  få fram mange gode eksempler på mulige løp og lære av hverandre.

Sertifisering og etterarbeid:  Lærers/veileders CV og innsending av lokal læreplan (frivillig)

Kursholder er Gry Nielsen, spesialrådgiver i Læringsnettverket.

Pris:    Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*. Pris for ikke-medlemmer er kr. 2.000.  * Ved avmelding senere enn to arbeidsdager før kursstart vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 500.

Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere