Kurs, Kurs og konferanse

Kurs i karriereveiledningsverktøyet Jobpics

11. mar 2019, kl. 10.00–15.00 Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
Kr. 1.900
Påmeldingsfrist Snarest

På dette kurset vil du lære å bruke det billedbaserte karriereveiledningsverktøyet Jobpics og RIASEC systemet.

Jobpicsegner seg godt som samtaleverktøy rundt ulike yrker eller interesser og gir viktig kunnskap om norsk utdanningssystem og arbeidsliv. Billedkortene gir oss et godt utgangspunkt for utforsking og refleksjon rundt veisøkers egen skolebakgrunn og yrkeserfaring.  Ved å bruke visuelle verktøy og intervju som metode, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

På dette kurset vil du lære om karriereveiledning ved bruk av Jobpics. Kurset egner seg særlig for deg som jobber med flyktninger.  Du vil lære å bruke billedkortene og RIASEC-systemet som utgangspunkt for karriereveiledning og for å utvide veisøkers forståelse arbeidslivet og  mulighetene det norske arbeidsmarkedet. Her får du mer info om Jobpics som er Norges mest brukte verktøy i flerkulturell karriereveiledning. 

 Hovedtemaer vil være: 

  • Om RIASEC systemet

  • Om RIASEC systemet som en måte å forstå mulighetene i Norge

  • Om RIASEC systemet som en måte å definere seg selv inn i det norske samfunnet

  • Oppbygging og innhold i Jobpics

  • Om veiledning ved bruk av bilder som en måte å utvide synet på egne muligheter

  • Utforsking av innhold og andre forhold i yrker.

  •  Praktisk veiledning med Jobpics

Kursleder vil tilrettelegge innhold, oppgaver og øvelser til kursets deltakere. Dette gjelder både de som kjenner Jobpics fra før eller de som er nye.

Kursholder

Kursholder er Arne Svendsrud, psykolog. Han har utviklet dette verktøyet og de fleste andre karriereveiledningsverktøyene som benyttes i profesjonell karriereveiledning i Norge.