Arbeid & Inkludering

Innhold

Jobbmestring - Kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse

  • 12. feb 2019til 13. feb 2019
  • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27
  • Medlemmer: kr. 4.200 Andre: kr. 5.250
  • Påmeldingsfrist Snarest

Kurset gir grundig metodikk på oppfølging av personer som har begynt i jobb for å sikre at jobben mestres.Kurset er utviklet for deg som jobber med SE/IPS i Arbeidsinkluderingsbedrifter, NAV, men også andre som flyktningetjenester sykefraværsoppfølging, osv.

#205

Dette kurset passer for alle som jobber med oppfølging av mennesker med mål om best mulig fungering og mestring av en jobb. Enten du jobber i Arbeidsinkluderingsbedrifter eller NAV med SE/IPS, flyktningetjenester, sykefraværsoppfølging, i HR osv. 

Du lærer deg å bruke Karriereverktøy - Norske Karriereferdigheter for å kartlegge karrierekompetanse og metoder den enkelte trenger å utvikle for å håndtere jobben.  Metodene har særlig fokus på å utvikle mestringsstrategier og endring av holdninger, og er blant annet hentet fra det kognitive veiledningsfeltet.

Kurset er PC-basert og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen.  Om du ikke bruker Karriereverktøy i ditt daglige arbeid vil du få med deg en forenklet papirversjon hjem etter kurset.

Klikk her for å lese mer om innhold i kurset

 

Kursholder er Arne Svendsrud, psykolog. Han har utviklet dette verktøyet og de fleste andre karriereveiledningsverktøyene som benyttes i profesjonell karriereveiledning i Norge. Han har også skrevet en bok: Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv.

 

Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.