Arbeid & Inkludering

Innhold

Flerkulturell karriereveiledning – metoder og verktøy

  • 26. mar 2019Kl. 09:00–15:30
  • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
  • Medlemmer: kr. 2.100 Ikke-medlemmer: 2.625
  • Påmeldingsfrist 11. mars
Flerkulturell karriereveiledning – Metoder og verktøy

På dette kuret skal vi se nærmere på hvordan språk, kultur og systemforståelse er med å påvirke både veileder og veisøkers holdninger og handlinger i veiledningsprosessen. Kurset henvender seg spesielt til veiledere som jobber med innvandrere og flyktninger. Kurset vil ta for seg viktig faktorer som påvirker veisøkers språkopplæring og mulighet for god integrering. Språket er helt avgjørende for å lykkes i dagens jobbmarked. Da er det viktig at veileder kjenner til og bruker spørsmål, metoder og verktøy som åpner for dialog og læring. Ved bruk av gode visuelle verktøy og enkle veiledningsmetoder, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

Hvilke dilemmaer møter vi ofte på i møte med flerkulturelle veisøkere?   Som veileder vil du utfordres i forhold til din forståelse for kultursensitive temaer som igjen har betydning for din veiledningspraksis. Vi skal jobbe med ulike øvelser og gruppeoppgaver i løpet av kursdagen.                                                                                                       

                               
Les mer om kursinnhold        

 

Kursleder

Kursleder er Cathrine Bjordal som har jobbet som faglærer i alternativ ungdomsskole, som rådgiver i arbeid med bistand og som faglig veileder for lærere og spesialpedagoger. De siste 7 årene har hun jobbet som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. Skolens deltakere er flykninger i introduksjonsprogrammet, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og unge voksne med flerkulturell bakgrunn som ønsker grunnskoleopplæring og vgs.

Det er også mulig å bestille lokale kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin for mer informasjon om pris og betingelser.

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.