Kurs, Kurs og konferanse

Kurs i Jobpics med spesielt fokus på flerkulturelle

13. nov 2018, kl. 09.30–15.30 Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
Kr. 1.900
Påmeldingsfrist 30. oktober

På dette kurset vil du lære å bruke Jobpics og RIASEC systemet i lys av en flerkulturell karriereveiledning og språkopplæring.

Kurset henvender seg spesielt til veiledere som jobber med innvandrere med stor variasjon i språk og skolebakgrunn. Veiledning ved bruk av bilder er et effektivt læremiddel når man har begrenset norsk språk og lite kunnskap om det norske arbeidsmarkedet.

Når man kommer til et nytt land er det to viktige oppgaver som skal løses. Man skal forstå det samfunnet man kommer til og definere seg selv inn i det. For å utvikle et godt ordforråd og begrepsapparat, er språket avgjørende for å lykkes i dagens jobbmarked.

 

På dette kurset vil du lære om karriereveiledning av innvandrere ved bruk av Jobpics: Du vil lære å bruke billedkortene og RIASEC-systemet som utgangspunkt for å bygge et bedre ordforråd og for å utvide veisøkers forståelse for viktige begreper i arbeidslivet.

Jobpics egner seg godt som samtaleverktøy rundt ulike yrker eller interesser og gir viktig kunnskap om norsk utdanningssystem og arbeidsliv. Billedkortene gir oss et godt utgangspunkt for utforsking og refleksjon rundt veisøkers egen skolebakgrunn og yrkeserfaring. Veiledning ved bruk av bilder er et effektivt læremiddel når man har et begrenset norsk språk og lite kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. Ved å bruke visuelle verktøy og intervju som metode, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

Hovedtemaer vil være: 
  • Hvordan forstå det norske utdanningssystem og arbeidsmarked i forhold til erfaringer fra eget hjemland?
  • Hva slags formell eller uformell kunnskap kreves eller forventes?
  • Hvordan stimulere til økt refleksjon rundt egen kompetanse?
  • Hva betyr det å foreta gode valg?

Kursleder vil tilrettelegge innhold, oppgaver og øvelser til kursets deltakere. Dette gjelder både de som kjenner Jobpics fra før eller de som er nye.

Kursleder

Kursleder er Cathrine Bjordal som har jobbet som faglærer i alternativ ungdomsskole, som rådgiver i arbeid med bistand og som faglig veileder for lærere og spesialpedagoger. De siste 7 årene har hun jobbet som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. Skolens deltakere er flykninger i introduksjonsprogrammet, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og unge voksne med flerkulturell bakgrunn som ønsker grunnskoleopplæring og vgs.