Arbeid & Inkludering

Innhold

Læringsnettverkets Metodekurs Les & Skriv

  • 23. aug 2018Kl. 10:00
  • Allservice Løkkeveien 99, Stavanger
  • Læringsnettverkets medlemmer: gratis Ikke-medlemmer: kr. 2.000
  • Påmeldingsfrist Snarest

Basiskompetanse: lese- og skriveopplæring

#205

«Lese –og skrivevansker er et arbeidshinder vi kan gjøre noe med» - Nina Wang, leder Kompetanse og ressurssenter hos AS Rehabil

I AFT – tiltaket skal det være tilbud om tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Det skal legges til rette for yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning for eksempel i samarbeid med skole, fylkeskommune og arbeidsgivere. I mange tilfeller vil slik opplæring også måtte inneholde metoder for styrking av basisferdigheter. Noen ganger vil dette også være viktig for å styrke muligheten for å få og beholde jobb i tillegg til at tilstrekkelige lese –og skriveferdigheter er vesentlig for den enkeltes livskvalitet.

 I VTA – tiltaket skal de ansatte gis muligheter til å utvikle sitt potensial mest mulig. Økt fokus på læring, og særlig basisferdigheter bør tillegges vekt i dette tiltaket. Andelen ansatte med utfordringer på dette området er svært høy.

 

På dette kurset får du:

  • Innføring i metoder for utvikling av gode lesestrategier, skrivetrening og studieteknikk.
  • Tips til læringsressurser og gjennomføring av opplæring - fra kartlegging til opplæringsplan

Kurset gir grunnlag for å søke om sertifisering på området Les & Skriv i Læringsnettverkets ordning for kvalitetssikring av tjenestene. Dette forutsetter medlemskap i Læringsnettverket.

 

Målgruppe:   Ansatte med ansvar for å gi individuelt tilpasset opplæring til personer med vansker knyttet til lesing og skriving i arbeidsrettede tiltak og Kompetansepluss –prosjekter.

Pris:  Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*, og koster kr 2.000 inkl. lunsj for øvrige medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering.