Arbeid & Inkludering

Innhold

Læringsnettverket - Metodekurs videregående skole

  • 24. aug 2018Kl. 10:00
  • Allservice Løkkeveien 99, Stavanger
  • Medlemmer i Læringsnettverket: gratis Andre: kr. 2.000
  • Påmeldingsfrist Snarest

Ifølge kravspesifikasjonen til AFT skal tiltaksarrangørene tilby tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette innebærer blant annet å legge til rette for opplæring/utdanning på videregående skoles nivå. Det vises til punkt 6 i kravspesifikasjonen for AFT om krav til kompetanse hos tiltaksarrangør

Innhold

  • Kort gjennomgang av læreplanverket for videregående skole og Læreplanverket i vgs. -  hvordan finne fram i og anvende dette
  • Lokal læreplan på egne arenaer etter mønster av læreplanverket som utgangspunkt for individuell opplæringsplan og vurdering.
  • De ulike kompetansene i vgs., herunder eksamensordninger.
  • Noen digitale læringsressurser og eksempeloppgaver til tverrfaglig eksamen
  • Kort om støttende tiltak og samarbeidspartnere: lese – skriveopplæring, bistand ved tallbehandlingsvansker, bistand til å søke hjelpemidler, studiestøtte m.m.
  • Erfaringsutveksling med mål om å  få fram mange gode eksempler på mulige løp og lære av hverandre.

 Sertifisering og etterarbeid:  Lærers/veileders CV og innsending av lokal læreplan (frivillig)

Kursholder er Gry Nielsen, spesialrådgiver i Læringsnettverket.

Pris:    Kurset er gratis for medlemmer i Læringsnettverket*. Pris for ikke-medlemmer er kr. 2.000.

Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs.