Kurs

Flerkulturell karriereveiledning – metoder og verktøy (dag 1) og kurs i Jobpics (dag 2)

24. sep 2018 til 25. sep 2018 Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
Medlemmer: kr. 3.800 Ikke-medlemmer: 4.750
Påmeldingsfrist Snarest
#205

Kurset er på to kursdager, men kan også gjennomføres som enkeltstående dagskurs.

Dag 1)   Flerkulturell karriereveiledning – Metoder og verktøy

På dette kuret skal vi se nærmere på hvordan språk, kultur og systemforståelse er med å påvirke både veileder og veisøkers holdninger og handlinger i veiledningsprosessen. Kurset henvender seg spesielt til veiledere som jobber med innvandrere og flyktninger. Kurset vil ta for seg viktig faktorer som påvirker veisøkers språkopplæring og mulighet for god integrering. Språket er helt avgjørende for å lykkes i dagens jobbmarked. Da er det viktig at veileder kjenner til og bruker spørsmål, metoder og verktøy som åpner for dialog og læring. Ved bruk av gode visuelle verktøy og enkle veiledningsmetoder, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

Hvilke dilemmaer møter vi ofte på i møte med flerkulturelle veisøkere?   Som veileder vil du utfordres i forhold til din forståelse for kultursensitive temaer som igjen har betydning for din veiledningspraksis. Vi skal jobbe med ulike øvelser og gruppeoppgaver i løpet av kursdagen.                                                                                                       

                                     

Kurset er det første av to kursdager. «Jobpics i arbeid med flerkulturelle» er tittel på dag 2, men kan også gjennomføres som et enkeltstående kurs.

 

Dag 2)           Jobpics i arbeid med flerkulturelle               

På dette kurset vil du lære om karriereveiledning av innvandrere ved bruk av Jobpics: Du vil lære å bruke billedkortene og RIASEC-systemet som utgangspunkt for å bygge et bedre ordforråd og for å utvide veisøkers forståelse for viktige begreper i arbeidslivet.

Jobpics egner seg godt som samtaleverktøy rundt ulike yrker eller interesser og gir viktig kunnskap om norsk utdanningssystem og arbeidsliv.

Billedkortene gir oss et godt utgangspunkt for utforsking og refleksjon rundt veisøkers egen skolebakgrunn og yrkeserfaring. Veiledning ved bruk av bilder er et effektivt læremiddel når man har et begrenset norsk språk og lite kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. Ved å bruke visuelle verktøy og intervju som metode, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

 

Kurset bygger videre på kurs i Flerkulturell karriereveiledning, men kan også gjennomføres som et enkeltstående kurs.

 

Les mer om kusinnhold        

 

Det er også mulig å bestille lokale kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin for mer informasjon om pris og betingelser.

 

Medlemspris: kr 3.800,- per deltaker (inkl. lunsj)

Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

 NB! Bindende påmelding.  Ved avbud mindre enn to døgn i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.