Arbeid & Inkludering

Innhold

Jobpics i arbeid med flerkulturelle og andre brukergrupper

  • 7. jun 2018Kl. 09:30
  • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
  • Pris: kr. 1.800
  • Påmeldingsfrist 23. mai

På dette kurset vil du lære å bruke Jobpics og RIASEC systemet i lys av en flerkulturell karriereveiledning og språkopplæring. Kurset henvender seg spesielt til veiledere som jobber med innvandrere med stor variasjon i språk og skolebakgrunn.

#205

Veiledning ved bruk av bilder er et effektivt læremiddel når man har begrenset norsk språk og lite kunnskap om det norske arbeidsmarkedet.

Når man kommer til et nytt land er det to viktige oppgaver som skal løses. Man skal forstå det samfunnet man kommer til og definere seg selv inn i det. For å utvikle et godt ordforråd og begrepsapparat, er språket avgjørende for å lykkes i dagens jobbmarked.

Kursinnhold

På dette kurset jobber vi spesielt med hvordan våre veisøker kan finne informasjon i bildene av de ulike yrkene til å utvikle et bedre ordforråd og samtidig lærer nyttige begreper om dagens arbeidsmarked.

  • Hvordan veilede og informere om det norske utdannings og arbeidsmarkedet?
  • Hvordan bruke Jobpics til støtte for å bygge veisøker sin historie?

Kursleder vil tilrettelegge innhold, oppgaver og øvelser etter om du har noe, mye eller ingen erfaring med verktøyer fra før. Vi deler oss og jobber i grupper om det er mest hensiktsmessig.

Nærmere informasjon om Jobpics
Kursholder:

Kursholder er Cathrine Bjordal som har jobbet som faglærer i alternativ ungdomsskole, som rådgiver i arbeid med bistand og som faglig veileder for lærere og spesialpedagoger. De siste 7 årene har hun jobbet som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.

NB! Bindende påmelding.  Ved avbud mindre enn to døgn i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Det er også mulig å bestille lokale kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin for mer informasjon om pris og betingelser.