Høgskolestudier

Nav og andre instanser etterspør i sterkere grad formalkompetanse innen arbeid- og inkluderingsfeltet. Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering har derfor innledet et samarbeid med Høgskolen i Innlandet om å utvikle studier som dekker viktige fagområder for våre medlemsbedrifter og andre interesserte. Vi har lagt vekt på å fokusere på fagområder som det ordinære utdanningssystemet ikke dekker, men som er viktige for at bransjen skal kunne levere gode attføringsfaglige tjenester.

Ved utformingen av studiene har vi lagt vekt på å lage studier tilpasset den arbeidshverdag ansatte ved våre bedrifter har. Det innebærer at vi har lagt oss på et 15 studiepoengs nivå som tas i løpet av ett semester.  Det arrangeres to 3-dagers samlinger på Lillehammer, studentene skriver en oppgave som gjerne kan kobles til ens arbeidsoppgaver og det avsluttes med en hjemmeeksamen. Målet er å knytte teoretisk kunnskap til praktisk hverdag i den jobben man har. Arbeidsgiver vil dermed også få en praktisk nytte av å tilby sine ansatte et slikt kompetanseløft.

 I dag har vi til nå etablert to studier:

Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering (15 stp)

Her settes fokus på rekrutteringsmetodene Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) og Ringer i Vannet.

Veiledning – med et spesielt fokus på karrierekompetanse og karrierelæring (15 stp)

Et studium i karriereveiledning med særlig vekt på karrierekompetanse og karrierelæring.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt:

Portrett av
Portrett av