Arbeid & Inkludering

Innhold

Fagutvalget

Fagutvalget skal være talerør for medlemsbedriftene, bidra til kvalitetssikring av innholdet i tjenestene som tilbys og at medlemsbedriftene er oppdaterte på metodikk, verktøy og hjelpemidler. Fagutvalget skal videre arbeide for utvikling av nettverkssamarbeidet ved å skape møteplasser og initiere delingskultur.

Utvalget består av:

 Representanter for medlemsbedriftene

  • Elin Grindevik, Astero AS (NordVest)
  • Frode Flathagen, Tepas Personal AS (Innlandet)
  • Morten Austdal, Avigo AS (Sør)
  • Andreas Karth Roald, Spir Oslo AS (Øst)
  • Eva Enes, A2G Kompetanse AS (Vest)

 Læringsnettverket:         Gry Nielsen, spesialrådgiver Læringsnettverket

 Eksterne

  • Caroline Solem, Dysleksi Norge
  • Kjersti Sagstad, NAV hjelpemiddelsentral -  arbeidsrettede veiledningstjenester, avdeling for kognisjon
  • Britt Åse Try, NAV-ARK