Fagmøter i Læringsnettverket høsten 2022

Fagmøtene avholdes digitalt på Zoom og er åpne for alle ansatte i medlemsbedrifter som er med i Læringsnettverket

Oversikten oppdateres fortløpende

 

31. august
Hjelpemidler med informasjon fra Arbeidsrettet veiledningstjeneste i NAV
Klikk her for påmelding
28. september 
Realkompetansevurdering med innlegg av Camilla Alfsen, seniorrådgiver i HK-dir
Klikk her for påmelding
26. oktober 
Norsk ute på praksis – oppfølging etter tidligere fagmøte om samme tema
Klikk her for påmelding
30. november
VTA og ordinært arbeidsliv med Jarle Eknes og Ørjan Hinna fra Helt Med som vil snakke om kompetanseheving rettet mot målgruppen for at de skal få muligheter i ordinært arbeidsliv
Klikk her for påmelding