Fagmøter i Læringsnettverket 2022

Fagmøtene avholdes digitalt på Zoom og er åpne for alle ansatte i medlemsbedrifter som er med i Læringsnettverket

Oversikten oppdateres fortløpende

 

12. januar
Opplæring i VTA
Klikk her for påmelding
16. februar 
aiLæring og Læringsnettverket
Klikk her for påmelding
6. april     
Norskopplæring ute på praksis
Klikk her for påmelding
27. april  
Kartleggingsresultater og -rapporter, hva må dokumenteres og beskrives
Klikk her for påmelding