Fagmøter i Læringsnettverket 2023

Fagmøter vil i 2023 foregå på Teams og starte kl. 09.30 til ca. 12.00.
Det avholdes et fagmøte i måneden, og de fleste møtene vil ha eksterne innledere relevante for møtets tema.
Det vil bli sendt ut invitasjon med tema for møtet ca to uker før hvert møte. 

 

 

15. juni - tema: Norskopplæring - vi får besøk av forfatterne bak nettsiden Yrkesnorsk.no
23. august
27. september
16. oktober
15. november
13. desember
                 
                                           
                         
Portrett av Andreas Karth Roald
Portrett av