Arbeid & Inkludering

Innhold

MjøsAnker om bord i Læringsnettverket

Tiltaksledere ved MjøsAnker ser fram til å bruke Læringsnettverket til å utvikle et godt AFT-tiltak.

Tiltaksledere ved MjøsAnker ser fram til å bruke Læringsnettverket til å utvikle et godt AFT-tiltak.

– Et aktivt medlemskap i Læringsnettverket blir viktig for oss i utviklingen av et godt AFT-tiltak, sier fagkonsulent hos MjøsAnker Anne Kathrine Dølgaard.

MjøsAnker er Hedmarks største arbeidsinkluderingsbedrift med 430 tiltaksplasser og 90 ansatte. Med oppstart av 119 AFT-plasser til høsten videreutvikles kompetansebyggingen av opplæring i basisferdighet.

– Vi vil bygge videre på erfaringen vi har opparbeidet oss som kursleverandør av Jobbklubber og ulike AMO-kurs, kurs i praksisnær norskopplæring for fremmedspråklige og tilbud gjennom Kompetansepluss (tidligere BKA). Vi har utviklet en aktivitetskalender for våre deltakere med tilbud som inneholder opplæring i lesing og skriving, regneferdigheter, digitale ferdigheter, jobbsøkerferdigheter og ulike mestringsaktiviteter. Denne erfaringen vil sammen med tilknytningen til Læringsnettverket bidra til å kvalitetssikre basiskompetansen vi skal tilby i AFT, forklarer Dølgaard.

– Det blir spennende å få tilgang på inspirasjon og relevante tilbud som kan gjøre oss bedre, og samtidig være en bidragsyter inn i Læringsnettverket, avslutter hun.