Arbeid & Inkludering

Innhold

Arba Inkludering spisser kompetansen gjennom Læringsnettverket

Jobbveiledere hos Arba Inkludering med spisset kompetanse på å få mennesker med hull i CV-en i jobb.

Jobbveiledere hos Arba Inkludering med spisset kompetanse på å få mennesker med hull i CV-en i jobb.

- I et samfunn med stadig endringer, er det viktig at våre jobbveiledere holder seg oppdaterte og får relevant kompetansepåfyll. I den forbindelse er medlemskap i Læringsnettverket midt i blinken, sier avdelingssjef Aase Askvig Berg i Arba Inkludering.

Arba Inkludering er en bedrift med jobbveiledere som innehar høy kompetanse på Arbeidsinkludering.

- Krav som er lagt inn i AFT gjør at vi må spisse vår kompetanse mer, og vi har høye forventninger om at medlemskapet i Læringsnettverket vil bidra til nettopp dette, sier Berg som er avdelingssjef Formidling i Arba Inkludering.

Arba ser på seg selv som en annerledes rekrutteringspartner for vårt lokale næringsliv i Asker og Bærum.

- Vårt første formål er å bidra til å få mennesker med hull i CV-en ut i jobb eller utdanning. Vi er et springbrett til arbeidslivet for alle som ønsker å jobbe, og en viktig kilde til arbeidskraft for næringslivet i vår region. Vårt hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i vårt lokale næringsliv og skal i samarbeid med dem legge opp til en best mulig karriereplan for den enkelte jobbsøker. Målet er få den enkelte jobbsøker over i fast arbeid. Slik gir vi mulighet for utvikling og mestring for den enkelte, sier hun..