Structured Career Interview (SCI)

Structured Career Interview er et strukturert karriereveiledningsverktøy til bruk ved karrièrevalg, utdanningsvalg og jobbvalg.

SCI skjemaer

Structured Career Interview (SCI) er et papirbasert verktøy som hjelper deg å strukturere veiledningssamtalen etter sentrale områder i karriereveiledning som: mestringserfaringer, personlighet og verdier.

Fra testing til samkonstruksjon

Det å teste personlighet og verdier gir lite karriereferdigheter og selvinnsikt. I SCI bruker du de strukturerte spørsmålene i SCI til å intervjue veisøker på innholdet, dere samskaper veisøkers egne oppfatninger om seg selv, ved å bruke intervjuet som metodikk.  Dette gir skreddersøm og selvinnsikt samtidig som det er svært systematisk. Elementer i veiledningsmetodikken er kjent fra andre strukturerte veiledningsmetoder som gir innsikt og endring, som alle bruker intervjuet som metodikk, som Motiverende intervju, Anerkjennende Intervju, Løft og kognitive metoder.

Enkel i bruk

Spørsmålene i SCI sørger for at dere i samarbeid på en enkel måte kan utforske veisøkers mestringserfaringer, personlighet og verdier – de viktigste bassområdene i karriereveiledning ved siden av interesser.

Basert på verdensledende teorier innen karriereveiledningsfeltet

Teoriene som de enkelte delene i SCI er basert på er plukket ut fordi de representerer noen av de mest vitenskapelig anerkjente teoriene samtidig som de har stor utbredelse i bruk. Den overordnede teorien for verktøyet er Mark L. Savickas Career Construction Theory (CCT), Karriereerfaringsdelen bygger på Social cognitive Career Theory (SCCT)  Personlighetsdelen bygger  på femfaktormodellen (FFM), modellen for beskrivelse av personlighet som i dag har størst internasjonalt teoretisk gjennomslag og forskningsmessig utbredelse. Delen karriereverdier er basert på organisasjonspsykologen Edgar Scheins inndeling av verdier.

SCI
  • Karriereerfaringer (systematisk utforsking av tidligere mestring i jobb og skolegang)
  • En utforsking av personlige egenskaper etter femfaktormodellen
  • En utforsking av Karriereverdier, hovedsakelig basert på Edgar H. Scheins modell.
SCI-verktøyene består av to deler: 

Del 1: Skjema for utfylling og utforskende samtale.
Del 2: Oppsummering skjema for å bearbeide og systematisere tenkningen om selvet og  konkretisere temaer som blir viktig å ta hensyn til i en valgsituasjon,  når informasjon skal hentes inn og alternativer skal vurderes.

Klikk her for mer info eller bestilling av SCI henvendelser vedrørende SCI 

Du sertifiseres i å bruke SCI gjennom et 2-dagers innføringskurs i karriereveiledning, sjekk kurskalenderen for kursdatoer og påmelding. 

Kurs i Karriereveiledning

Vi tilbyr ulike kurs i karriereveiledning  som utfyller hverandre tilsammen utgjør en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet.