Karriereveiledning

Foto: Grim Evensen, Bonanza Oslo

Foto: Grim Evensen, Bonanza Oslo.

Karriereveiledning - en faglig bærebjelke i arbeidsinkluderingsarbeid.

"Det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer i årene som kommer. Tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet er avgjø- rende i en tid der endring er nødvendig og der overganger vil skje kontinuerlig. De fleste må regne med at utdannings- og karrierevalg må tas flere ganger og gjennom hele livsløpet. Et særtrekk ved karriereveiledning er at den både kan ha betydning for den enkelte i valgsituasjoner, og er et virkemiddel for samfunnets utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft." NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Les hele NOUen nederst. 

Karriereveiledning er viktig i ulike fagfelt i Norge: skoleverk, høyskoler og universitet, karrieresentre og NAV. Ikke minst er karriereveiledning en faglig bærebjelke i vårt arbeid.

Kompetanse Norge er det nasjonale myndighetsorganet som har ansvaret for faglig utvikling og veiledning innenfor Karriereveiledning. Klikk her for å lese mer om deres omfattende materiale på dette fagområdet. Her vil du finne artikler, relevante nyheter, kurs/konferansetilbud mv.

Arbeid & Inkludering har levert kurs på karriereveiledningsfeltet siden 2006. Kursene har hatt god respons, og passer for ansatte fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. På våre kurs får du innsikt i nødvendige metoder og verktøy for å gjennomføre karriereveiledningsprosesser i praksis: Karriereverktøy, Jobpics, Structured Career Interview  (SCI) og Karriereferdigheter- Arbeid & Inkludering

De fleste kursene i karriereveiledning som vi tilbyr leveres i samarbeid med Karriereverktøy AS, som er Norges ledende leverandør av verktøy og kurs innenfor karriereveiledning. Vi har levert kurs på karriereveiledningsfeltet siden 2006. Over 7000 veiledere har gjennomført våre kurs siden 2006 og det gjør det til Norges mest populære kurstilbud innen karriereveiledning.  

Kursene passer for veiledere fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. På våre kurs lærer du og sertifiseres i de mest brukte metoder og verktøy for å gjennomføre profesjonell karriereveiledning i praksis: Karriereverktøy, Norske karriereferdigheter, Structured Career Interview  (SCI) og Jobpics. Vi tilbyr også kurs i karreiereveiledning av flerkulturelle. 

Kursene utfyller hverandre og utgjør tilsammen en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet. 

Kurs i Karriereveiledning

Vi tilbyr ulike kurs i karriereveiledning  som utfyller hverandre tilsammen utgjør en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet.