Arbeid & Inkludering

Innhold

Hva er Jobpics?

Jobpics 2019

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, personer med lese - og skrivevansker, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet

Populært
Siden 2009 er Jobpics solgt i over 1000 eksemplarer i det norske markedet. Medlemmer i Arbeid & Inkludering og ASVL, NAV, skoler, karrieresentre, voksenopplæringssentre og ulike tilbud til minoritetsspråklige er de hyppigste kundene. Jobpics får stor oppmerksomhet som et effektivt hjelpemiddel for å få personer i karrierevalgprosesser til å utvide synet på seg selv og finne nye muligheter. Arbeidsforskningsinstituttet og  Kompetanse Norge (tidl. VOX) har utgitt flere rapporter på verktøyet. Se på bunn av siden. 

Jobpics har også blitt tildelt prosjektmidler fra EU for å lage europeiske versjoner av verktøyet, og finnes foreløpig i spansk, finsk, litauisk og estisk versjon i tillegg til den norske. 

Jobpics er laget av Arne Svendsrud og eies av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

For hvem
Jobpics er et billedbasert karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser. Jobpics kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, personer med lese - og skrivevansker, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. I tillegg har det vist seg at personer med liten mestringsopplevelse fra skolen, hvor et tekstbasert interesseverktøy oppleves som for ”skolepreget”, har stor nytte av Jobpics.

Hva består Jobpics av
Jobpics er svært enkelt å bruke og består av 5 prosesskort og 187 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), samt krav til utdanningsnivå er angitt.  På baksiden av hvert kort finnes ytterligere to bilder fra samme yrke og tekst med mer karrièreinformasjon der hvor det er nødvendig for videre utforsking og veiledning. 

Basert på RIASEC systemet
Jobpics er basert på RIASEC systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. RIASEC systemet deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

Du får

  • 186 billedkort fra bredden av norske yrker - trykket på miljøvennlig polypropylen plast som tåler langvarig bruk.
  • Prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker og sortere kortene
  • Manual med grundig beskrivelse av verktøyet og RIASEC systemet 
  • Plastkoffert til oppbevaring av Jobpics

Priser

Medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering:

  • kr 8.300 eks. mva for helt sett (koffert med kort)
  • kr. 5.800 eks. mva for nytt sett med kort + manual

Ikke-medlemmer:

  • kr 9.800 eks. mva for helt sett (koffert med kort)
  • kr. 8.300 eks. mva for nytt sett med kort + manual

Arbeidsforskningsinstituttet ved Angelika Schafft, 2012

– erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring (VOX, Nasjonal enhet for Karriereveiledning 2013)