Arbeid & Inkludering

Innhold

Tilbud om opplæring i bruk av aiLæring

Vi gir tilbud om grundig opplæring, da erfaring viser at dette er avgjørende for å implementere aiLæring i bedriftene.

Startpakker
Startpakken er ment for superbruker(e) og de som skal jobbe mest i læringsplattformen. Dette er normalt de som er ansvarlig for utvikling og kompetanse både hos ansatte og arbeidssøkere. Det er en fordel om minst en som deltar fra bedriften har gode digitale ferdigheter. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av egenarbeid/forberedelser, to-dagers kurs og oppfølging av hver enkelt bedrift på video.

Kurs i innholdsproduksjon

Kurset holdes for de som har gjennomført startpakken. Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan man lager arrangementer/fysiske kurs og nettkurs. Du vil også lære hvordan du lager en kombinasjon av nettkurs og arrangement. aiLæring er basert på læringsplattformen Moodle med noen designtilpasninger og funksjoner som ikke er Moodle-standard. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av egenarbeid/forberedelser, to-dagers kurs og oppfølging.

Nærmere informasjon: info@ailaring.no