Arbeid & Inkludering

Innhold

Artikler

Vis filtrering

7 resultater

Type artikkel
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Vi mener, Aktuelt, Statsbudsjettet

  Statsbudsjettet: - Nødvendig opptrapping av arbeidsmarkedstiltak

  - Oppgavene er ekstra store nå. Det er ikke bare koronaledige som skal hjelpes i jobb, men også personer med nedsatt arbeidsevne som sto utenfor arbeidslivet før pandemien. Regjeringens ekstrasatsing kommer i grevens tid, så får vi se om det er tilstrekkelig for å dempe uføreveksten, sier direktør Kenneth Stien.

 2. Aktuelt, VTA, Aktuelt, Statsbudsjettet

  Legger til rette for flere VTA-plasser

  Veronica (25) viser Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) rundt i Storstua på Nordstrand Arena. Gjennom VTA-tiltaket hjalp OsloKollega henne å få jobb i servicebransjen, som hun håpet på.

 3. Aktuelt, Vi mener, Statsbudsjettet

  - Bekymringsfullt at regjeringen utsetter satsing på arbeidsmarkedstiltak

  I revidert nasjonalbudsjett avventer regjeringen å satse mer på arbeidsmarkedstiltak til smittevernhensyn blir lempet på. – Regjeringen kan ikke vente lenge. Tiltaksarrangører har kapasitet og tiltaksdeltakere bør innenfor et tydelig smittevernsregime få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet igjen, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

 4. Aktuelt, Statsbudsjettet

  AP vil bruke 168 millioner kroner mer på personer med nedsatt arbeidsevne

  I Arbeiderpartiets alternative budsjett styrkes tiltaksinnsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 tiltaksplasser og 300 VTA-plasser. – Dette er et viktig signal. Jeg er også glad for at partiet peker på behovet for kompetansehevende tiltak, sier direktør Kenneth Stien.

 5. Aktuelt, Statsbudsjettet

  KrF vil ha 1000 flere tiltaksplasser

  – KrFs alternative budsjettforslag innebærer en vesentlig styrking av innsatsen for at de med størst bistandsbehov skal komme i jobb, sier direktør Kenneth Stien. Partiet vil ha 1000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 500 flere VTA-plasser.

 6. Aktuelt, Vi mener, Statsbudsjettet Arbeidskraftsbehov

  Positive drypp, men mer kunne vært gjort for å få folk i jobb

  – Med et økende behov for arbeidskraft har vi en unik mulighet til å løfte utsatte grupper i jobb. Dette utnyttes ikke tilstrekkelig i et budsjett på det jevne, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

 7. Aktuelt, Vi mener, Statsbudsjettet

  - Viktig med styrket innsats for å få bukt med tiltakskøen

  – Vi er glade for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett prioriterer personer som har stått lenge uten jobb. Vi forutsetter derfor at 500 ekstra tiltaksplasser, som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett, i stor grad målrettes mot personer med nedsatt arbeidsevne, sier direktør Kenneth Stien.