Artikler

Vis filtrering

13 resultater

Type artikkel
Velg område
13 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Trenger flere tiltaksplasser – nettopp i gode tider

    Regjeringen har kuttet i arbeidsmarkedstiltak, og mener at det er lettere for ledige å finne jobb uten bistand når arbeidsmarkedet er godt. Arbeid & Inkludering er uenig: – Gode tider gjør det mulig å få flere i sårbare grupper i arbeid, og dette mulighetsrommet må politikerne bruke. I stedet kuttes det i tiltaksplasser til utsatte grupper, sier direktør Kennneth Stien i Arbeid & Inkludering.

  2. - Utnytter ikke kapasiteten for å få flere i jobb

    - Det er nå en opphopning i Nav av mennesker som trenger bistand for å komme i ordinær jobb eller utdanning. Det er skuffende at det ikke bevilges en krone mer til arbeidsmarkedstiltak for denne gruppen i revidert. Vi kan rigge om raskt til å gi langt flere et tilbud, men det skorter på tiltaksplasser, sier direktør Kenneth Stien.