Artikler

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. - Utnytter ikke kapasiteten for å få flere i jobb

    - Det er nå en opphopning i Nav av mennesker som trenger bistand for å komme i ordinær jobb eller utdanning. Det er skuffende at det ikke bevilges en krone mer til arbeidsmarkedstiltak for denne gruppen i revidert. Vi kan rigge om raskt til å gi langt flere et tilbud, men det skorter på tiltaksplasser, sier direktør Kenneth Stien.

  2. Dugnad og garantier løser ikke uførefloken

    Inkluderingsdugnad, jobbgarantier eller aktivitetsplikt gir uttrykk for offensiv vilje, og det er kanskje salgbart. Men så lenge det ikke kobles med en mer forpliktende innsats for å gi folk oppfølging i tide, forblir det mer stilig innpakking enn reelt innhold, skriver direktør Kenneth Stien.

  3. Hva motiverer arbeidsgivere til å inkludere?

    På oppdrag fra NAV har Sintef sett på hvilke faktorer som påvirker arbeidsgivernes motivasjon og muligheter til å inkludere personer som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet. – Rapporten har en rekke anbefalinger vi kjenner igjen fra Ringer i Vannet, sier direktør Kenneth Stien.