Arbeid & Inkludering

Innhold

Artikler

Vis filtrering

10 resultater

Type artikkel
Velg område
10 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Aktuelt, Vi mener Statsbudsjett 2019

    - Statsbudsjettet legger ikke opp til inkluderingsdugnad

    – Regjeringen gir ikke sin egen inkluderingsdugnad særlig drahjelp med dette budsjettet. Innsatsen for å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb trappes ned, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

  2. Aktuelt, Vi mener

    Lettvint om lønnstilskudd

    Christine Meyer oppfordrer i DN 21. februar Finansdepartementet til å åpne pengesekken. Hun vil bruke mer penger på lønnstilskudd. Det er grunn til å være skeptisk, skriver direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i Dagens Næringsliv.

  3. Aktuelt, AFT, Vi mener Høringssvar

    Styrk innsatsen for utsatte grupper

    AFT-tiltaket er en sikkerhet for at tiltak brukes på de gruppene som har størst bistandsbehov og som kan komme i jobb. Derfor må Stortinget gi føringer om at dette tiltaket prioriteres.

  4. Aktuelt, Vi mener, Statsbudsjettet Arbeidskraftsbehov

    Positive drypp, men mer kunne vært gjort for å få folk i jobb

    – Med et økende behov for arbeidskraft har vi en unik mulighet til å løfte utsatte grupper i jobb. Dette utnyttes ikke tilstrekkelig i et budsjett på det jevne, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

  5. Aktuelt, Vi mener

    Ta arbeidsnevene i bruk

    Aldri har forutsetningene for å hjelpe flere fra trygdesystemet til arbeidslivet vært større. Det nye Stortinget må politisk gripe denne muligheten, skriver direktør Kenneth Stien i en kronikk i Dagsavisen.

  6. Aktuelt, Vi mener

    Nav vil ha raskere utplassering

    NRK Dagsrevyen hadde et innslag torsdag hvor NAV ønsker at personer som har vært lenge ute av arbeidet skal utplasseres raskere i ordinært arbeidsliv. – Det er en god metode, men det er kritisk at arbeidsgiver får nødvendig oppfølging, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering til NRK.

  7. Aktuelt, Vi mener, Statsbudsjettet

    - Viktig med styrket innsats for å få bukt med tiltakskøen

    – Vi er glade for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett prioriterer personer som har stått lenge uten jobb. Vi forutsetter derfor at 500 ekstra tiltaksplasser, som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett, i stor grad målrettes mot personer med nedsatt arbeidsevne, sier direktør Kenneth Stien.

  8. Aktuelt, Vi mener Arbeidsmarkedstiltak

    Parkere de med hull i CV'en?

    Vi har råd og mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet, blant annet for å møte fremtidens eldreboom. Men Stortinget er i ferd med å vedta at utsatte grupper blir parkert, i stedet for inkludert, skriver direktør Kenneth Stien i VG.

  9. Aktuelt, Andre arbeidsrettede tiltak, Vi mener Arbeidsmarkedstiltak

    Kommunene skeptisk til attføring på anbud

    Flertallet av ordførerne er skeptiske til at attføringstiltak legges ut på anbud, viser en ny undersøkelse, skriver Dagsavisen. – Dette gir et klart signal til regjeringen om å utrede dette forslaget grundigere, sier direktør Johan-Martin Leikvoll.