Arbeid & Inkludering

Innhold

Revidert: - Utnytter ikke vinduet til å få flere med huller i CV-en i jobb

#205

– Den medvinden som bedre konjunkturer gir, burde vært utnyttet til å sette ytterligere seil for de mest utsatte på arbeidsmarkedet

I tider med bedre konjunkturer har vi en unik mulighet til å få flere som står langt unna arbeidslivet i jobb. Dette blir ikke unyttet i revidert nasjonalbudsjett når man kutter 1000 tiltaksplasser, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Stien peker på at arbeidsmarkedstiltak nettopp kan brukes for å løfte personer som har særlige utfordringer på arbeidsmarkedet og at så langt ser 2018 ut til å bli et rekordår for å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb.

– Den medvinden som bedre konjunkturer gir, burde vært utnyttet til å sette ytterligere seil for de mest utsatte på arbeidsmarkedet gjennom flere tiltaksplasser for denne gruppen, sier Kenneth Stien. Han roser likevel regjeringen for at man har funnet rom for en videre opptrapping av varig tilrettelagte arbeidsplasser for uføretrygdede.