Arbeid & Inkludering

Innhold

ISS anerkjennes for sitt arbeid som integrasjonskanal

#205

ISS Facility Services Norge mottok nylig diplom fra Ringer i Vannet for sitt svært omfangsrike arbeid med å rekruttere og ansette mennesker i ulike livssituasjoner, og med ulik arbeidskapasitet og faglige ambisjoner.

 «Vi jobber kontinuerlig for å hjelpe folk ut i arbeidslivet og setter stor pris på anerkjennelsen for arbeidet vi legger ned i å lære opp og veilede mennesker til å mestre jobbhverdagen», sier Hege Aamotsmo, Konserndirektør People & Culture i ISS Norge. Hun stiller seg bak temaet for NHOs årskonferanse «Verdien av arbeid». Aamotsmo fremhever ISS sitt samarbeid med andre viktige samfunnsaktører som LO, NHO Service, NAV og Leger Uten Grenser der respekt for mennesker står sentralt.

Om ISS sitt integrasjonsarbeid

I sitt samarbeid med blant annet Ringer i Vannet, tilbyr ISS praksisplasser med mulighet for jobbtrening eller jobbtilvenning for mennesker som av ulike grunner har fått en skjev start på-, eller har havnet utenfor arbeidslivet. Selskapet har i dag praksisplasskandidater innen flere ulike tjenesteområder over hele landet.

ISS er også godkjent lærebedrift innen flere fag, for å gi ulike målgrupper muligheten til å heve sin kompetanse og ta fagbrev. Unge mennesker får mulighet til å ta fagbrev som lærlinger, og voksne ansatte kan ta fagbrev som praksiskandidater, samtidig som de står i full jobb i bedriften.

Sammen med partnerne NHO Service, Ringer i Vannet, Spir Oslo og ulike opplæringskontorer, vil ISS fortsette å jobbe for å være en helhetlig integrasjonskanal. «Målet er å være en aktiv samfunnsaktør ved å fokusere på å hjelpe og utvikle mennesker, slik at de lykkes i arbeidslivet», avslutter Aamotsmo.

For mer informasjon besøk: https://www.no.issworld.com/jobb-og-karriere/Human-resource-management-hrm

Lærlinger

15

Praksiskandidater

81

Ulønnede tiltaksplasser

84