Revitaliseringen av Ringer i Vannet

Ringer i vannet skal revitaliseres i 2023, og denne uken startet forberedelsene for alvor. Det har vært digitale workshops over hele landet, og en spørreundersøkelse til våre medlemmer sendes ut i dag. Målet er å se hvordan vi kan gjøre Ringer i Vannet mer relevant, praksisnært og slik oppnå jobbmatch for enda flere.

Alle medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering har vært invitert til regionale workshoper i løpet av denne uken. Der har de lagt frem sine idéer og ønsker for hvordan Ringer i Vannet skal være fremover.

– Det har kommet masse gode innspill, sier spesialrådgiver i Arbeid & Inkludering Christine Schaanning. – Idéene og diskusjonene satte i gang mye kreativitet for de som deltok fra hele landet, og ikke minst for oss i administrasjonen. For meg som ny, var det gull verdt å dra på en digital Norges-turné. Det var gøy å hoppe fra sted til sted og høre hva alle er opptatt av.

Den ferske kunnskapen fra workshopene viser at mange av de samme temaene peker seg ut over hele landet. Samtidig har hver region noe som er spesifikt for dem. Det er også store forskjeller på bedriftenes størrelse, og på geografiske avstander mellom dem. Det siste har mye å si for samarbeidet som er en sentral del av Ringer i Vannet-metodikken. 

I tillegg til workshopene blir det også sendt ut en undersøkelse som vi håper alle våre medlemmer tar seg tid ti å svare på. 

– Nå skal vi i administrasjonen bruke tiden frem mot årsskiftet til å gå gjennom alle innspill, og på nyåret kommer vi tilbake med et forslag til veien videre for Ringer i Vannet. 

Vil du vite mer om revitaliseringen av Ringer i Vannet? Ta kontat med Christine Schaanning