Innhold

Stor interesse for ny statistikkløsning

Logoen for Power BI fra Microsoft, med figurer og søylediagrammer vist på ulike digitale enheter.

Verktøyet Power BI gir bedriftene tilgang til en masse informasjon, og ikke minst til å lage tabeller og figurer etter den enkelte bedrifts unike behov. Det er en løsning med stor fleksibilitet.

Over 50 medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering har allerede tatt i bruk Power BI, og introduksjonskursene har vært fullbooket. Nysatsningen lar medlemsbedriftene sammenstille en lang rekke datakilder og visualisere sammenhenger. – Tallene er et viktig verktøy til bedriftene for å levere stadig bedre tjenester, sier spesialrådgiver Magne Bråthen i Arbeid & Inkludering.

Hvert år bistår medlemsbedriftene i Arbeid & Inkludering nærmere 35.000 personer som har behov for oppfølging, opplæring og/eller praksis for å komme ut i arbeidslivet. Da er det viktig å måle og synliggjøre hvilke resultater som oppnås, og hvor mange som kommer seg hele veien inn i arbeidslivet. Det er også viktig å kunne videreutvikle tjenestene vi og medlemsbedriftene tilbyr. Her står utarbeidelse av statistikk og tall sentralt. 

 

Ny medlemsfordel synliggjør bransjen

Arbeid & Inkludering har nå fått et nytt verktøy, og dette kommer selvsagt medlemmene våre til gode. Power Bi er et system som gjør det mulig å hente ut tabeller og figurer basert på opplysninger som medlemsbedriftene rapporterer inn. BI står for Business Intelligence, en metode for å sammenstille en lang rekke datakilder og visualisere sammenhenger i rapporter og analyser. Mange av medlemsbedriftene til Arbeid & Inkludering er av en slik størrelse at de ikke har sitt eget miljø for dette, men denne løsningen gir dem muligheten til ny innsikt og faglig utvikling gjennom NHOs dataplattform. Dette vil styrke den politiske kapitalen til Arbeid & Inkludering og underbygge bransjeforeningens rolle som en viktig og seriøs aktør.

– Bedriftene som tar i bruk bransjeforeningens nye Power BI-løsning gis tilgang fra de som rapporterer til NHO, og får mulighet til å hente ut statistikken de trenger for akkurat sin bedrift, sier spesialrådgiver i Arbeid & Inkludering Magne Bråthen.

 

Populært verktøy

Han har ansvaret for utrullingen av det nye verktøyet i bransjen, og opplever stor pågang.

– Vi har hatt tre fullbookede introduksjonskurs hvor tilsammen 80 personer har deltatt. Arbeid og Inkluderingsbedriftene står nå for en tredjedel av trafikken i Power BI innen NHO-systemet, sier Bråthen.

Kursene gir en praktisk innføring i hvordan verktøyet brukes, og et grunnlag for å utnytte løsningen etter eget behov. Power BI gir unike muligheter til å vise frem gode resultater, men også oppdage utviklingspotensiale i egen bedrift. Arbeid og Inkludering kommer til å sette opp flere kursdatoer dersom pågangen fortsetter.

 

Ny teknologi gir større muligheter

Det å samle opplysninger fra medlemsbedriftene, bearbeide disse, og presentere statistikk for medlemsbedriftene og resten av samfunnet har alltid vært viktig for Arbeid & Inkludering. Denne prosessen har hittil vært manuell, og resultatene har blitt presentert i form av nyhetsbrev og rapporter. Da fikk bedriftene gjennomsnittstall for hele landet. Med Power BI er det enkelt å hente ut egne tall, og lage tabeller og figurer som er spesialtilpasset virksomheten i egen bedrift.

– I forbindelse med innføring av Power BI, jobber vi også med å automatisere og standardisere innrapporteringen fra bedriftene. Dette fører til en mer nøyaktig måling av resultatene, og et bedre enda bedre utbytte av Power BI, sier Bråthen.

Data kan nå sendes automatisk inn til bransjeforeningen, og ende opp i en Power BI rapport med nye muligheter for analyse og innsikt. 

– Men det er viktig å være klar over at innføringen av Power BI ikke bare omfatter en automatisering av innrapporteringen. Den nye teknologien gir medlemsbedriftene en helt annen mulighet til å sammenstille tall og analysere egen drift enn tidligere. Tanken er også å utvide løsningen på sikt, sier Bråthen. – Derfor er vi interessert i innspill fra bedrifter som er i gang med å bruke verktøyet. De vil kunne påvirke videreutviklingen av løsningen.

 

Fordeler for bedriftene

Power BI gir bedriftene anledning til å se både totale formidlingstall, og tall for spesifikke arbeidsmarkedstiltak. De kan også fordype seg i detaljer, som fordeler deltakere og resultater på personlige og regionale kjennetegn. Dette betyr at bedriftene kan sammenligne sin egen bedrift med andre bedrifter i samme fylke eller nasjonalt.

Rent teknisk er dette løst i samarbeid med Avans og Proplan som er to de store leverandørene for systemer hos medlemsbedriftene. De har nå laget løsninger for å sende rapporter inn månedlig. Deretter leses dataene og kombineres med datasett som allerede finnes i bransjeorganisasjonen, blant annet for å se hvilke næringer som tilbyr praksisplasser eller arbeid til personer på tiltak.