Rekordmange i jobb fra arbeidsmarkedstiltak

Faksimile av sak i Bergensavisen og kildeportrett av direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien

REKORD: – Dette betyr at man har lyktes bedre med å få særlig sårbare grupper i jobb i pandemiåret 2021 enn noen gang tidligere, sier direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien. FOTO: Arbeid & Inkludering/ Faksimile fra Bergensavisen 24. august 2021.

Nesten 7.000 har kommet i jobb eller utdanning etter å ha vært på tiltak i arbeid- og inkluderingsbedrifter, viser ferske tall fra NHO. Det er ny rekord, skriver Bergensavisen/NTB.

– I mange sektorer ser vi et arbeidsliv på vei opp, og som åpner dørene for personer som tidligere har slitt i arbeidslivet, sier NHO-direktør Kenneth Stien.

NHO-statistikken viser at arbeid- og inkluderingsbedriftene bidro til at nesten 7000 personer kom i arbeid eller utdanning første halvår. Det er et historisk høyt tall og resultatforbedringen gjelder alle tiltak.

– Spesielt gledelig er det at 47 prosent av de med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger formidles gjennom tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Dette er personer som ofte har vært utenfor arbeidslivet lenge. De mottar da arbeidsavklaringspenger og står ved et veiskille i livet. Enten kan veien gå mot jobb eller så kan veien gå mot uføretrygd. Våre medlemsbedrifters oppgave er å lage veien til arbeidslivet trygg og bred gjennom veiledning, oppfølging og kompetanseheving som også treffer næringslivets behov, sier Kenneth Stien.

 

Overgang i prosent til arbeid og utdanning fra AFT. Januar 2019 – juni 2021.

 

Hevet kompetanse i arbeidsinkluderingen

Overgangen til arbeid og utdanning målt i første halvår 2021 er 9 prosentpoeng høyere sammenlignet både første halvår i fjor og også høyere enn 2019 fra dette tiltaket.

– Det betyr at man faktisk har lyktes bedre med å få særlige sårbare grupper i jobb i pandemiåret 2021 enn noen gang tidligere. Det viser at behovet for arbeidskraft øker, men det viser også at kompetansen og metodene for arbeidsinkludering stadig blir bedre, sier Kenneth Stien. Han er optimistisk med tanke på videre utvikling framover.

– Vi ser økt formidling til jobb innen mange sektorer, både innen tradisjonell industri og tjenesteyting. Det er økende behov for arbeidskraft nå innen bygg og anlegg, reiseliv og transport, butikk, IKT og service. Vi ser at dette vil gi gode muligheter til at enda flere kan inkluderes i jobb i andre halvår, sier Kenneth Stien.

Han peker på at pandemien har ført til at mange av de mest usatte er blitt tilsidesatt og skjøvet bort fra arbeidslivet. Antall personer registrert med nedsatt arbeidsevne i Nav har økt kraftig og passert 190.000.

– Disse skal kjempe om rundt 50.000 tiltaksplasser. Det gir unødige lange ventetider i systemet før man i det hele tatt kommer gang, og veien tilbake vil bli lenger for hver dag det ikke skjer noe. Vi risikerer at mye talent kan gå tapt for norsk arbeidsliv. Flere må derfor få et tilbud i tide, sier Kenneth Stien.