Arbeid & Inkludering

Innhold

Magne Bråthen er ny spesialrådgiver for tall og analyse

Magne Bråthen

Magne Bråthen mener det er stor entusiasme og glød i bransjen. (Foto: Foto: Pål A. Kvalnes/OsloMet)

Magne Bråthen er fra 1. januar ny spesialrådgiver for tall og analyse i Arbeid & Inkludering. – Jeg har lenge jobbet med statistikk, analyse og forskning om arbeidsmarkedet generelt, og arbeidsinkludering spesielt. Nå gleder jeg meg til å kunne komme enda tettere på praksisfeltet, sier han.

Bråthen har de siste årene vært tilknyttet OsloMet-Storbyuniversitet hvor han har skrevet avhandling om arbeidsinkludering av personer med psykiske helseutfordringer. Her har han særlig sett på jobbveilederes muligheter til å gi et tilbud i tråd med kunnskapsbaserte metoder innenfor de rammene som er på et Nav-kontor. Tidligere har han jobbet som forsker i FAFO, i statistikkseksjonen i Arbeids- og Velferdsdirektoratet og i seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

- Det var i forbindelse med en evaluering FAFO gjorde om Ringer i Vannet jeg ble bedre kjent med både arbeid- og inkluderingsbransjen og NHOs engasjement for arbeidsinkludering. Det gjorde at jeg ble ekstra nysgjerrig når denne muligheten nå åpnet seg. Ikke minst ser jeg fram til å komme enda tettere på praksisfeltet og medlemsbedriftene, og bli kjent med hvilke muligheter og utfordringer veiledere opplever i hverdagen. Det inntrykket jeg har fått av bransjen og de som jobber i bransjen er at dette er et felt med stor entusiasme og glød, sier han.

Bråthens viktigste oppgave er å bidra til å dokumentere bedriftenes resultater på arbeidsinkluderingsområdet, og i tillegg være i tett kontakt med relevante forskningsmiljøer.

- Det er viktig både for bransjen totalt sett og hver enkelt bedrift, å kunne dokumentere resultater av arbeidet som gjøres. Dessuten gir det solide tallgrunnlaget til bransjen også muligheten til å gå bak formidlingstallene, og si noe viktig om brukergruppenes behov og hva som må til for å lykkes best mulig med å inkludere flest mulig i jobb. Dette er kunnskap som både er interessant for forskningsmiljøer og for samfunnet forøvrig. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med bransjen, sier Magne Bråthen.