Veien til inkludering går gjennom kompetanse

Andreas Karth Roald er rådgiver i Læringsnettverket, et nettverk som skal sørge for at oppfølging og kartlegging av jobbkandidater i våre medlemsbedrifter er profesjonelt og faglig sterkt.

Andreas Karth Roald er spesialpedagog og brenner for kompetanseheving. – Læringsnettverket skal gi medlemmene faglige møtepunkter og et godt grunnlag for å spille hverandre gode, sier han.

Andreas Karth Roald har solid erfaring med mennesker i utkanten av arbeidslivet. Både de som står på terskelen til et voksenliv i jobb, og de som har falt ut av enten utdanning eller arbeid. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog, særlig med personer med psykisk utviklingshemming og med personer som har fått veiledning inn mot yrkesfaglig opplæring. 

 

Bygge kompetanse i bransjen

– Nå jobber jeg mer med arbeidssiden av feltet, selv om utdanning er ekstremt viktig også der, sier han om sin nåværende stilling i Spir Oslo som er en av våre medlemsbedrifter. I tillegg sikter han til rådgiverrollen sin i Læringsnettverket i Arbeid & Inkludering.

Andreas mener at veien til god arbeidsinkludering går gjennom kompetanseheving. Han sikter først og fremst til å gi deltakerne økt kompetanse der det er riktig for dem selv, enten det er på språk og sosiale ferdigheter eller formell kompetanse. Men han har også klokketro på å bygge kompetanse i bransjen, og han ser Læringsnettverket som et viktig verktøy for nettopp det.

Hvis du er medlem har du kanskje møtt Andreas på kurs allerede. Han har kommet inn som en ressurs i satsingen på det faglige nettverket vårt, som skal sørge for at kartlegging og opplæring av kandidater og deltakere er profesjonelt faglig godt. 

Det mangler ikke på gode tilbakemeldinger på innsatsen som Andreas har gjort så langt. Dette skriver Ida-Lill Pettersen fra Bragd kompetanse: 

"Andreas gjør en fremragende jobb, med både faglig innspill og oppdeling av grupper med refleksjon. Vanligvis bruker jeg å være litt avventende til grupperefleksjoner, men fordi han legger opp til så gode spørsmål opp mot innholdet, har det hele blitt veldig læringsrikt og produktivt. Så, takk for dette og jeg fortsetter til å glede meg over de andre timene jeg har meldt meg på. Dette gir meg faglig påfyll."

 

Vil skape gode møteplasser

Selv ser Andreas frem til å bruke sin kompetanse og sitt engasjement på å løfte Læringsnettverket og gjøre det enda mer relevant enn det har vært tidligere. Det vil han gjøre med gode møtepunkter for kurs, fagmøter og diskusjoner. 

– De fleste vil nok være digitale fordi vi ser at det gjør det lettere for alle å delta, uansett beliggenhet i landet. Og det jo et ønske at Læringsnettverket skal være en faglig ressurs som er relevant i hele Norge. 

 

Samarbeid og delingskultur

Men han vil ikke gi helt slipp på arrangementer hvor folk i bransjen treffes ansikt til ansikt.

– Dette er jo nettverksbygging. Det er ikke meningen at verdien av Læringsnettverket skal være prisgitt en rådgiver som meg selv, men at veiledere i arbeids- og inkluderingsbransjen skaper gode relasjoner og utveklser kunnskap seg imellom. Sånt gjør vi jo best når vi møtes. 

Andreas avslører at teamet som gir råd og driver Læringsnettverket snart vil få enda flere tilskudd. På den måten dekkes flere fagområder og forhåpentligvis får medlemmene tilgang til enda mer relevant og spisset kunnskap.

– Jeg kan jo ikke alt, sier Andreas. – Vi må samarbeide for å nå målene våre.