Kan gi tilrettelagt fagopplæring i hele Norge

avisklipp

Faksimile fra VG og Lyngdals Avis om lærekandidatordningen.

Unge som sliter med videregående skole kan få tilpasset læreløp i en arbeid- og inkluderingsbedrift. Erfaringene med lærekandidatordningen er gode og tilbudet bør bygget ut til hele landet.

Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid. Høyres stortingsrepresentanter Margret Hagerup og Turid Kristensen har i VG satt fokus på at dette er tilbud som i dag når altfor få.

– I stedet for å få tilbud om en yrkesfaglig utdanning som gir dem mestring og en mulighet for meningsfullt arbeid senere, sendes mange unge til et studiespesialiserende program med mangelfull oppfølging, sier de til VG.

Høyrepolitikerne vil at lærekandidatordningen, som har vært brukt med stort hell gjennom arbeid- og inkluderingsbedrifter i både Østfold og Vestfold, skal bli tilgjengelig for elever i hele landet.

– Det koster ikke en krone ekstra. I dag brukes det penger på å gi disse elevene et dårlig tilbud i vanlig skole, i stedet for et tilpasset tilbud som både eleven selv og samfunnet vil tjene på, sier Turid Kristensen.

- Tilrettelagt opplæring, som lærekandidatordningen, gir langt flere mulighet til å komme i arbeid, og å få et bedre liv, sier forskningsleder Christian Wendelborg ved NTNU samfunnsforskning til VG. Avisen denne uken besøkt arbeid- og inkluderingsbedriften VIA Færder som sammen med andre arbeid- og inkluderingsbedrifter og vekstbedrifter kan tilby tilrettelagt fagopplæring på en rekke områder.

 

Gir ungdommene tid til å lykkes

– Jeg har alltid hatt lærevansker, og skjønte lite på skolen, sier Karoline Andreasen Magnusson (19).

På skolen datt hun ofte ut, fordi hun ikke fikk med meg undervisningen. På avdelingen for industrisøm og logistikk ved VIA Færder, har hun lært masse og stortrives. Nå er fagbrev innen rekkevidde.

Ingunn Rogstad, daglig leder på VIA Færder, understreker at både hennes bedrift og de til sammen 292 tilsvarende bedriftene i Norge som tar imot lærekandidater, har samme krav på seg til kvalitet som næringslivet ellers.

- Tilrettelagt opplæring tar tid, dette har arbeid- og inkluderingsbedrifter mulighet til å gi, og det kan være en viktig forskjell fra næringslivet for øvrig, sier hun.

Mer samarbeid mellom fylkeskommunen og arbeid- og inkluderingsbransjen for å gi flere et tilrettelagt læreløp kan gi stor effekt ifølge direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

- For det første har bransjen kompetanse og erfaring med å veilede folk med tanke på jobb, dernest har bedriftene tilgang til godkjente lærearenaer både i egne bedrifter og samarbeidsbedrifter for å kunne tilby skreddersydd opplæring basert på den enkeltes ønsker. Vi kan hjelpe den enkelte med å skaffe jobb i etterkant eller mer utdannelse. Samfunnet trenger faglært arbeidskraft og ikke minst trenger sårbare ungdommer som har slitt med skolen mestringsfølelse, sier han.

 

Kenneth valgte en annen vei til fast jobb

Kenneth Stave fra Lyngdal valgte et utdanningsforløp gjennom arbeid- og inkluderingsbedriften Amento i veien mot fast jobb hos Gumpen Auto. Det resulterte i fast jobb etter læretiden.

- Jeg gikk på Teknisk industriell produksjon i Flekkefjord. Da var jeg utplassert hos Amento noen ganger i uken og ble i februar 2019 tilbudt opplæring som lærekandidat gjennom Amento og opplæringskontoret OK kompetanse Agder, forteller han til Lyngdals avis.

- Jeg var interessert i bil og tenkte at det passet litt bedre enn utdanningen jeg gikk på, sier han.

Kenneth jobbet et halvt år med bilpleie hos Amento før han fikk tilbud om å ta læretiden i bilpleiefaget hos Gumpens Auto. Der har han jobbet som bilklargjører i halvannet år.
- Jeg trives enormt godt og har fått god lærdom av kolleger her, sier han. For to uker besto han kompetanseprøven i yrket. Og deretter kom den gledelig beskjeden om han var blitt fast ansatt hos Gumpens Auto.

Kenneth tok en vei til arbeidslivet gjennom OK kompetanse, som er et opplæringskontor deleid av Amento, Mindus i Mandal, Varodd i Kristiansand og Setpro i Evje.

- Ungdommer som av ulike årsaker slet med å få jobb etter videregående eller som ikke fikk læreplass kan være lærekandidater hos oss. Vi så at det var en ganske stor andel av ungdommer i Agder som for eksempel manglet karakterer eller strevde med å få jobb. Det var et ønske fra fylkeskommunen å gi disse ungdommene en større mulighet til å komme seg ut i arbeid, og det er det vi jobber med, sier hun.

Moi sier videre at de har blitt møtt av et positivt og samarbeidsvillig næringsliv som ønsker å gi unge en sjanse.

- Amento har kontakter i næringslivet, og de har vært veldig positive. De fjorten ungdommene i Lister-regionen jobber i forskjellige bedrifter, sier hun.

Kompetansebeviset Kenneth fikk er en dokumentasjon på at han har opparbeidet kunnskap i yrket.

- Man får en dokumentasjon på det man har opparbeidet av kunnskap, sier Moi.