Stor interesse for ny inkluderingsmetode

Paal Haavorsen ledet alle de 150 interesserte gjennom metodens grunnprisipper og potensiale i et digitalt informasjonsmøte.

Over 150 personer logget seg på zoom-møtet om den nye metoden som skal hjelpe flere inn i arbeidslivet; Inkluderende jobbdesign. Metoden er utviklet i Nederland, og Arbeid & Inkludering har ekslusive rettigheter til å sertifisere veiledere innen metoden.

Denne uken starter det første kurset i Inkluderende jobbdesign. Det er en nederlandsk metode som har som mål å hjelpe mennesker utennfor arbeidslivet inn i en jobb. Kursdeltakerne sikrer seg sertifisering til å jobbe etter metoden ved fullført kursopplegg. Inkluderende jobbdesign tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov, og hvilke oppgaver de trenger å få utført. Det er nok kjent for mange at dette er i tråd med prinsippene for Ringer i Vannet. Inkluderende jobbdesign vil bli en del av den videre satsningen på og utviklingen av Ringer i Vannet

Inkluderende Jobbdesign passer svært godt til Ringer i Vannet-metoden. Begge har hovedfokus på arbeidsgivers behov for arbeidskraft, men Inkluderende Jobbdesign har en enda grundigere bedriftskartlegging og dokumenterer overfor arbeidsgiver hvilken økonomisk gevinst det er å rekruttere etter denne metoden, sier seniorrådgiver Paal Haavorsen i Arbeid & Inkludering.

Et av metodens hovedmål er å designe nye jobber for ufaglærte, ut i fra arbeidsgivers behov. Det kan for eksempel handle om å samle de oppgavene som kan gjøres av ufaglærte på et kjøkken. Slik kan man frigjøre verdifull tid for faglærte kokker, samtidig som man skaper nye stillinger for ufaglærte. 

Haavorsen tok tilhørerne gjennom presentasjonen av Inkluderende jobbdesign på informasjonsmøtet. Han mener at denne måte å jobbe på gir rom for å ansette og sysselsette nye grupper. Han trekker flere ganger frem Helt med som et eksempel, de gir jobbtilbud til personer med utviklingshemming. Han mener også at metoden vil gi en konkret og målbar økning i resultatene for hvor mange som kommer i jobb.

– Dersom dere bruker Inkluderende jobbdesign vil dere få 10 prosentpoeng bedre formidlingsresultater i Arbeidsforberedende trening, sier han til medlemsbedriftene som jobber med å hjelpe mennesker inn i jobb eller utdanning.

Les mer om metoden her

Meld deg på sertifiseringskurs

De første kursene er allerede fulle, men neste mulighet blir et kurs som starter 1. februar. Kursene er samlingsbasert og deltakerne møtes en dag i måneden over en periode på fire måneder. Opplegget gir både teoretisk kunnskap og paktisk øvelse.

Se vår kurskalender for kommende kurs