Foto: Arbeiderpartiet

Løfterike signaler i Hurdalsplattformen

Portrett av Jonas Gahr Støre

– Det er svært positivt at den nye regjeringen vil satse langt mer på arbeidsmarkedstiltak og at tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) nevnes spesielt, sier kommunikasjonssjef Per Christian Langset.

– AFT er det mest robuste tiltaket for personer med helse- og sosiale utfordringer som står utenfor arbeidslivet. Det er i dag196 000 personer med nedsatt arbeidsevne registrert i NAV. For mange av disse vil nettopp AFT-tiltaket bygge en bro til jobb. Ikke minst i en situasjon med økt etterspørsel etter arbeidskraft, er det særlig viktig med en satsing på robuste arbeidsmarkedstitak, understreker kommunikasjonssjef Per Christian Langset.

Han peker på at kompetansen og resultatene fra bransjen nå er bedre enn noen gang. 

– Vi ser frem til å jobbe sammen med den nye regjeringen for at flere kommer i jobb og færre havner på uføretrygd. Dette er vårt oppdrag som NAVs forlengede arm.