Rekordformidling til jobb fra Follo Futura

Glad gjeng

De ansatte på Follo Futura i Ås har levert svært gode resultater første kvartal 2021.

I 1. kvartal 2021 gikk 78 % av kandidatene i AFT-tiltaket ved Follo Futura til jobb eller utdanning. Aldri har bedriften hatt så høy formidlingsprosent.

Alle mennene som sluttet i tiltaket kom i jobb, og 56 % av kvinnene. Blant ungdom kom 71 % i jobb. Vi har et spesielt fokus på å få unge i jobb eller utdanning og har startet et opplæringskontor som et bidrag til at unge skal få formell kompetanse og bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Blant minoritetsspråklige var det 60 % som fikk jobb. De fleste arbeidsgivere er opptatt av at man har tilstrekkelig språknivå for å kunne bidra positivt til arbeidsmiljøet, unngå misforståelser og ivareta kunder på en tilfredsstillende måte. Det har blitt stadig mer vanlig med krav om å beherske språknivå B1 i de fleste jobber. Derfor tilbyr Follo Futura systematisk arbeidsrettet språkopplæring med fokus på kommunikasjon på jobben. Språkopplæringen er en integrert del av arbeidsoppgavene på jobb.

Det tok i gjennomsnitt 316 dager å komme i jobb. Det viser seg at det tar tid å komme i lønnet jobb. Det er viktig at tiden brukes formålstjenlig og at det meste av tiden brukes til å vise seg fram for en arbeidsgiver og få god opplæring på arbeidsplassen. Samtidig er det store forskjeller i hvor lang tid det tar å komme i jobb.

HR rådgiver Are Strandbakken forklarer hvorfor så mange kommer i jobb:

-Selv om Covid-19 i noen bransjer har ført med seg permitteringer og nedstengning, har den i andre bransjer ført til et større behov for arbeidskraft nå enn tidligere. Arbeidssøkerne har vært eksemplariske når det kommer til å omstille seg. Gjennom å fokusere på muligheter heller enn begrensninger har de vist at det fremdeles er mulig å lykkes i arbeidsmarkedet. De gode resultatene så langt i år er et resultat av rask omstilling, samt godt samarbeid med arbeidsgivere som ønsker å inkludere og som ser nytten av å ta inn arbeidssøkere på tross av hull i CV-en, forteller han.