Svært gode formidlingstall i første kvartal

Potrett av spesialrådgiver for tall og analyse Magne Bråthen i Arbeid og Inkludering

– Dette viser at selv i pandemien har mange bedrifter hatt behov for arbeidskraft og at arbeidsinkluderingsbedriftene greier å møte dette behovet, sier spesialrådgiver for tall og analyse Magne Bråthen i Arbeid og Inkludering.

Andelen som kommer i jobb eller utdanning fra Arbeidsforberedende Trening fra bransjen er høyere enn noen gang tidligere. 42,7% ble formidlet til jobb eller utdanning, mot 35,2% på samme tid i fjor.

Formidlingstallene for 1. kvartal viser at bransjen har jobbet svært godt i en utfordrende tid, sier spesialrådgiver for tall og analyse Magne Bråthen. Arbeidsforberedende Trening er et tiltak for de som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger. Dette er dermed personer som i utgangspunktet stod utenfor arbeidslivet også før Korona. 

– Dette viser at selv i pandemien har mange bedrifter hatt behov for arbeidskraft og at arbeidsinkluderingsbedriftene greier å møte dette behovet. Samtidig ser vi også en svært positiv utvikling i at andelen som har gått til utdanning også har økt fra 7,9% - 12%. Det er en prioritet at også flere skal formidles til utdanning fra AFT-tiltaket, og det har heller ikke her vært så gode tall tidligere for 1.kvartal, sier Bråthen.  

Bråthen peker på at tiden personer er i tiltak er økt noe, sammenlignet med i fjor. Gjennomsnittlig varighet i tiltaket er på 11,3 måneder, mot 9 måneder i fjor. 

 Det er grunn til å tro at det henger sammen med at tiltaksgjennomføringen har vært påvirket av smittesituasjon og hvor det har vært perioder med begrensede muligheter til for eksempel arbeidspraksis av smittevernshensyn 

Også fra Oppfølgingstiltaket er det høyere andel som formidles til jobb, sammenlignet med 1. Kvartal i fjor. Her er andelen som kommer i jobb og utdanning økt fra 56,3% til 62,6%.