Forsiktig start fra regjeringen

Kenneth STien

- Regjeringen har varslet en vesentlig styrking av arbeidsmarkedstiltakene. Det er nødvendig skal vi lykkes i å få flere i arbeid og færre på trygd, sier direktør Kenneth Stien.

I tilleggsnummeret til Statsbudsjett repareres kun noen av kuttene i arbeidsmarkedstiltak det opprinnelige statsbudsjettet la opp til. –1000 flere plasser er et positivt signal, men samtidig en litt forsiktig start, sier direktør Kenneth Stien.

Det innebærer at det i 2022 vil være 1000 færre tiltaksplasser for personer med sammensatte utfordringer enn i 2021. Stien hadde håpet at man i det minste kunne fortsatt på dagens nivå, da det har vært en økning av personer med behov for mer omfattende arbeidsmarkedstiltak.

- Regjeringen har varslet en vesentlig styrking av arbeidsmarkedstiltakene. Det er nødvendig skal vi lykkes i å få flere i arbeid og færre på trygd. Norge bruker vesentlig mindre på arbeidsmarkedstiltak enn f.eks Sverige og Danmark. Økende etterspørsel etter arbeidskraft bør være et argument for å styrke tiltaksinnsatsen for særlig utsatte grupper. Vi erfarer nå at stadig flere kommer i jobb gjennom tiltak, sier direktør Kenneth Stien.

Stien er glad for at regjeringen forlenger stønadsperioden for AAP-mottakere, og har startet et arbeid som sikrer at personer ikke mister AAP før arbeidsevne er avklart.
- Innstrammingene som har vært i AAP har ikke tatt hensyn til at mange må bruke AAP-perioden på å vente på et tilbud. Det er en systemsvikt en ikke kan straffe brukerne for. Samtidig skal det ikke være et poeng at personer går på AAP år ut og år inn. Nettopp derfor trengs en kraftigere opptrapping av arbeidsmarkedstiltak og eventuell annen oppfølging. Men uansett må ytelsen være der så lenge behovet for å avklare muligheten for jobb er der, sier Kenneth Stien.

Stien er glad for at Varig tilrettelagt arbeid (VTA) styrkes med 250 plasser.
- Det gir flere muligheter til at personer med uføretrygd kan jobbe og delta i samfunnets verdiskaping. Det er bra for den enkelte og god samfunnsøkonomi, sier han.