Etterlyste kraftig tiltaksløft

stortingshøring

Spesialrådgiver Magne Bråthen og direktør Kenneth Stien under budsjetthøringen i Stortinget.

Arbeid & Inkludering pekte på behovet for sterkere satsing på arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne under budsjetthøringen i Stortinget.

Den ferske Arbeids- og sosialkomiteen gjennomførte høringer om statsbudsjettet i forrige uke. Direktør Kenneth Stien og spesialrådgiver Magne Bråthen møtte komiteen og pekte på arbeid- og inkluderingsbedriftene samfunnsoppdrag om å bidra til at flere kan komme i jobb.

- Så langt i år har over 10.000 personer kommet i jobb eller utdanning etter å ha vært på arbeidsmarkedstiltak i våre bedrifter. Det ligger an til rekord. Viktig for denne gruppen er tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), påpekte Stien. Han var meget kritisk til Statsbudsjettet legger opp til et kutt på 580 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak.

- Med et økende behov for arbeidskraft er det nå en unik sjanse for at flere som har slitt i arbeidsmarkedetet kan komme i jobb. I stedet kuttes nødvendige tiltaksplasser til sårbare grupper og flere må vente lenger på et tilbud. Sjansen for å oppnå et godt resultat synker, sa han til komiteen.

Tall fra Nav viser at det er 196.000 personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne og økningen har vært stor under pandemien. Det er under 50 000 tiltaksplasser tilgjengelig for denne gruppen. Et generelt kutt i arbeidsmarkedstiltakene vil derfor ramme tilbudet til personer som har et definert behov for bistand for å komme i jobb – uavhengig om konjunkturene er gode eller dårlig. 

- I stedet for kutt, er det behov for en forpliktende og kraftig opptrapping av tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, mener Stien.

Arbeid & Inkludering etterlyser også en sterkere satsing på Varig tilrettelagt arbeid. VTA er ikke en syssel eller aktivitet. Det er verdiskapende arbeid som en naturlig del av norsk arbeidsliv. Mange utviklingshemmede går ut av skolen og plasseres i en kø og må vente på VTA-plass. Det har vært en positiv opptrapping av plasser de senere år. Men vi trenger ingen pause!