Hilde fikk jobb gjennom Ringer i Vannet

Byggmester Anders Hauken har dekket gaffeltrucken til fest. Han har nemlig blitt tildelt Ringer i Vannet-diplom fra Arbied & Inkluderingsbedriften Furene. – Jeg er litt stolt, sier en tydelig rørt Anders (til venstre). Ved siden av stråler Hilde Indrøy som er nyansatt kontormedarbeider, og hennes jobbveileder fra Furene, Hilde Balsnes Lande (til høyre).

Hilde Indrøy ville tilbake til jobb etter sykdom. For å klare det, trengte hun en arbeidsplass som hadde både faglige utfordringer og rom for å trappe opp i takt med kroppen og helsetilstanden. Det fikk hun gjennom Furene og Ringer i Vannet.

Hilde Indrøy og Anders Hauken tar i mot en liten delegasjon på kontoret innenfor en hall med lagerhyller, plank og verktøy. Midt i lagerhallen står en gaffeltruck med en sponplate, for anledningen fungerende som festbord. Delegasjonen består nemlig av Jobbkonsulent Hilde Balsnes Lande og Key Account Manager for Ringer i Vannet Olav Stokke. Begge er fra Arbeid & Inkluderingsbedriften Furene AS. De har med bløtkake og et innrammet diplom som skal overekkes Hauken Handverksteneste. Diplomet gir honnør til at bedriften har rekruttert gjennom Ringer i Vannet og dermed bidradt til å inkludere fra utenforskapet og utjevne forskjeller i samfunnet. En representant fra bransjeforeningen Arbeid & Inkludering er på plass, etter å ha landet på den vesle flyplassen mellom fjelltoppene i Volda kvelden før. To journalister fra lokalpressen står også linet opp i det overraskende romslige kontoret.

Ringer i Vannet - en suksessoppskrift

"Hilde slet med helseproblemer. Kom tilbake i jobb etter suksessoppskrift" skriver Møre-Nytt om Hilde og inkluderingsmetoden Ringer i Vannet. De forklarer videre at Ringer i Vannet er NHO sin rekrutteringsstrategi for de som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet. Den resulterer i en vinn-vinn-situasjon for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på. For mens en før lette etter jobber som passet til den som ville ha jobb, søker en i dag etter personer som passer til jobben, sier Olav Stokke som jobber etter metoden. 

Hans arbeidsplass, Furene AS, har som mål og oppgave å bidra til at mennesker som står utenfor arbeidslivet får innpass. I den prosessen er Ringer i Vannet unik, fordi metoden tar utgangspunkt i relasjoner og tar hensyn til begge parter i et ansettelsesforhold. Målet er å skape en god match mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, en god jobbmatch.

Gründer og byggmester Anders Hauken med Ringer i Vannet-diplom som Olav Stokke fra Ringer i Vannet i Furene har overrakt.

 
Perfekt jobbmatch

Før satt Anders Hauken alene på dette kontoret. Det administrative og økonomiske ved driften tok han innimellom det praktiske arbeidet som han faktisk er utdannet til. Det en gang lille firmaet hans vokste, oppdragene ble flere. Behovet for ekstra arbeidskraft meldte seg.

– Jeg er nå en gang håndverker og liker best å være ute, sier byggmesteren og sikter til den praktiske delen av jobben; det å bygge og være ute i felten og lede de andre håndverkerne i bedriften.

Det var da Hilde kom inn i bildet. Hun hadde slitt med helseproblemer og ble først sykmeldt fra jobben som daglig leder i butikk. Da hun ble bedre og ønsket å komme gradvis tilbake, var butikken nedlagt. Hun hadde ingen jobb å gå til, og visste heller ikke hvor mye hun var i stand til å jobbe.

Men hun visste hva hun ville. Og hun kom i kontakt med Furene.  

– Jeg hadde lyst til å jobbe på kontor, og jeg ville bruke kunnskapen om regnskap og administrasjon som jeg tilegnet meg da jeg ledet en butikk, sier Hilde.

Jobbkonsulentene i Furene la sammen to og to. De hadde Anders i sitt nettverk av arbeidsgivere. Firmaet vokste og han hadde behov for arbeidskraft nettopp innen kontor og administrasjon. Alt lå tilrette for en super jobbmatch. 

Vinn-vinn for arbeidsgiver og ansatt

– Furene sitter med en god verktøykasse. Det er kanskje ikke den verktøykassen vi som tømrere bruker mest, ler Hauken. – Men de har oversikt over arbeidsmarkedet, og de fant den rette arbeidskraften for meg fordi de kjenner bedriften. 

Han forteller at han har et godt samarbeid med Furene, og det vil ikke stoppe etter én ansettelse.

– Denne gangen gjaldt det en kontormedarbeider, men jeg kan også ringe dem når jeg har behov for å leie inn håndverkere. Eller de kan ringe meg hvis noen i deres system trenger praksisplass eller en lærlingplass.

– Ja vi kartlegger kandidaten og ser på kompetanse. Derette matcher vi med en arbeidsgiver etter beste evne, bekrefter Balsnes Lande. 

Hauken forteller at ansettelsen har frigjort mye av den tiden han før måtte bruke på kontoret selv, som gründer av entreprenørfirmaet. Nå kan byggmesteren bruke energien på det han kan best, vel vitende om at faktura og salg er i de beste hender. Hilde på sin side, har fått en jobb hun makter og trives med. Og noe av det beste er at hun får bruke kompetansen sin, og til og med videreutvikle den. 

– Nå holder jeg på med et deltidsstudie som inngår i stillingen min. Jeg fordyper meg i regnskap, gjennom et kurs som retter seg mot de regnskapsprogrammene vi bruker her i bedriften, sier Hilde.

– Når en får gode folk, så er det bare å gripe muligheten og ta tak i de, sier Anders.