Arbeid & Inkludering ønsker mer skreddersøm i stønadspolitikken

Arbeid & Inkludering støtter regjeringens forslag om å gjeninnføre unntak for maksimal varighet for arbeidsavklaringpenger for personer som venter på behandling. Vi mener innstrammingene som har vært gjennomført i AAP har ført til økning i uføretrygdede.

Arbeid & inkludering var skeptiske til innstrammingen i maksimal varighet på AAP som ble innført i 2018, og var også skeptiske til innstramming av unntaksbestemmelsene. Vi advarte mot at en slik innstramming ville ramme mennesker i en sårbar situasjon urimelig og etterlyste holdninger om mer skreddersøm i stønadspolitikken.

I vårt høringssvar om endringen som nå foreslås har Arbeid & Inkludering benyttet anledningen til å løfte blikket for å vise at det også er andre viktigere grep som bør tas for å redusere antall personer på AAP-ytelsen enn den mindre endringen som Regjeringen foreslår i denne høringen.

- Når vi nå kan konstatere at antall uføretrygde har økt siden innstramningen i varighet i AAP ble innført i 2018, mener vi forslaget til unntaksbestemmelsene må være så fleksible at personer som også har ventet lenge i NAV-systemet på tiltak ikke blir kastet ut av ordningen. Og muligheten til forlengelse i unntaksbestemmelsene må være reelle. Det vil redusere risikoen for at folk blir unødvendig uføretrygdet, sier direktør Kenneth Stien.

Han peker på at det må stilles tydelige krav til hvordan Nav skal følge opp den enkelte, herunder effektive arbeidsevnevurderinger, gode handlingsplaner, mer effektiv og samordnet vei gjennom helsevesenet og hos andre instanser som trengs, god kvalitativ karriereveiledning, innsøking på egnede arbeidsrettede tiltak og jevnlig oppfølging for å sikre best mulig framdrift.

Klikk her for å lese vårt høringssvar