Innhold

- Anbud i Nav-sektoren er en politisk brennbar sak

bjarmann simonsen

Foto: Næringsdepartementet

- Anbudene har vist at de som står lengst unna arbeidslivet, taper mest, sier regionsdirektør Daniel Bjarmann Simonsen i NHO til Avisa Nordland.

-Saken handler om å skape arbeidstakere. Det må være åpenbart at man ikke må eksperimentere med arbeidsog inkluderingsbedriftene nå. Når det gjelder bruken av anbud er det bra på mange områder, men når det kommer til inkluderingsbedriftene som leverer disse tjenestene til Nav er ikke anbudskonkurranser alltid svaret.
Det sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann Simonsen. Han viser både til anbudsrunder innenfor henholdsvis avklaring og oppfølging som Nav har gjennomført etter 2016. Samt en pågående utredning om anbud av ytterligere ett og langt større tjenesteområde AFT - arbeidsforberedende trening. Et tiltak myntet på dem som har lengst vei tilbake til jobb eller utdanning.

Han peker videre på at anbud i denne sektoren er en politisk brennbar sak og viser til ordfører i Bodø Ida Pinnerød sin bekymring på den ene siden og gruppeleder i Høyre Lars Vestnes som nylig forsvarte anbudene i Avisa Nordland.
Bjarmann Simonsen mener det er liten tvil om at de anbudsrundene som er ført i hele landet av Nav etter 2016, har hatt som konsekvens at det er blitt færre og ikke flere leverandører slik intensjonen var fra regjeringen.De store vinner fram

- Evalueringen viser at det er store og landsdekkende aktører som har vunnet fram. De leverer tilbud med lavere pris, men samtidig et mer standardisert opplegg, mener Bjarmann-Simonsen.
Blant annet når ikke sosiale aktører og ideelle organisasjoner opp i anbudskonkurransen. Videre skiftes lokale leverandører ut med nasjonale kjeder, påpeker han.
NHO har 13 arbeids- og inkluderingsbedrifter (AI_bedrifter) i Nord-Norge som medlemmer. Mange har tapt anbud i de to rundene som er kjørt i 2016 og 2020. Ikke minst gikk det hardt utover bedriftene i Nordland i 2020. I anbudsrunden gikk hele 14 av 18 kontrakter innenfor fagfeltene avklaring og oppfølging til selskap med adresse på Østlandet.

Bjarmann Simonsen vil være varsom med å mene noe om den pågående rettssaken og understreker at anbud ikke nødvendigvis er feil på for arbeid- og avklaringstiltakene.
- Men det må handle om kvalitet, for det er det som får flest tilbake i jobb.


Lokale taper terreng

- Når det kommer til kvalitet viser evalueringen at de lokale bedriftene i disse anbudene ikke får nok uttelling for å ha kunnskap og nettverk lokalt som igjen får brukerne ut i arbeidslivet.
At dette ikke er kriterier i anbudet følger av de statlige retningslinjene for anbudene til Nav.
I evalueringsrapportene etter anbudene ble innført for tiltakene avklaring og oppfølging, kommer det imidlertid fram at færre såkalte tunge brukere nå får mindre hjelp.
- Anbudene har vist at de som står lengst unna arbeidslivet, taper mest, oppsummere han.
- Et alvorlig varsku, ifølge NHOs regiondirektør.