Arbeid & Inkludering

Innhold

Stortinget ber om egen kompensasjon for attføringsbedrifter

Stortinget

Stortinget har bedt regjeringen komme med en egen kompensasjonsordning for attføringsbedrifter som har store tap økonomisk som følge Korona-situasjon.

Attføringsbedrifter og ideelle organisasjoner med store inntektstap faller utenfor kompensasjonsordningen Stortinget har vedtatt. – Jeg er glad for at nå er bred enighet på Stortinget om at regjeringen raskt må komme tilbake med en ordning for disse, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsmann i KrF.

Stortinget er opptatt av å finne ordninger som sikrer foretak som faller utenfor den kompensasjonspakken som ble vedtatt tirsdag.  Et bredt flertall er enige om følgende:

" Stortinget ber regjeringen se på en ordning for de virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke “erverv til formål og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med økonomisk kompensasjon, som f.eks bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser idelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift ivaretas."

"Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan private og ideelle aktører som yter velferdstjenester kan kompenseres for ekstrakostnader de har grunnet virusutbruddet."

Direktør Kenneth Stien er glad for at Stortinget gir en så tydelig beskjed.

- Det er svært viktig å sikre at viktige arbeidsplasser for utviklingshemmede og personer med alvorlige psykiske lidelser opprettholdes. Smittevernhensyn og markedssvikt rammer mange VTA-bedrifter økonomisk nå. Vi må sikre at ansatte har en jobb å gå til når samfunnet normaliseres, sier direktør Kenneth Stien. Han viser til at dette selvfølgelig har vært en viktig sak for Arbeid & Inkludering, ASVL og Virke som organiserer disse bedriftene, men at det også har vært et tett samarbeid med en rekke organisasjoner i å belyse denne utfordringen for Stortinget de siste dagene. Ikke minst har Fellesforbundet og Forbundet Ledelse og Teknikk (FLT), som organiserer våre ansatte jobbet aktivt for dette.

Stien understreker at det nå er viktig at det kommer en ordning raskt.

- VTA-bedrifter har løpende utgifter og regninger som skal betales på samme måte som andre bedrifter som rammes av inntektssvikt. Ideelt sett skulle disse gjerne vært omfattet av kompensasjonsordningen som ble vedtatt i dag. Vi vil følge opp slik at dette kommer på plass så raskt som mulig etter påske, sier han.