Slik veileder bransjen arbeidssøkere i Koronatider

Webinarer, Digitalt jobbsenter, videomøter og chat. Eksemplene renner inn fra bransjen om hvordan man gir gode tilbud i disse dager. - Erfaringene så langt er at kvaliteten på veiledningen og oppfølgingen av arbeidssøkerne ikke forringes av at vi ikke kan møtes fysisk. Snarere tvert i mot, sier jobbveileder Monica Hegglund ved Menova.

Hos Grep Grenland har det blitt etablert et eget Digitalt jobbsenter. Det består av digitale ressurser og verktøy for deg som er på vei mot jobb og utdanning. Verktøyene benyttes både på egenhånd og i samarbeid med en jobbkonsulent.

Webinarer med stor oppslutning

iFokus i Larvik har i tillegg til oppfølging av deltakere via digitale kanaler, også begynt med webinarer som tilbys både arbeidssøkere, men også andre som er interessert. Denne uken er det webinarer om følgende temaer:

  • Motivasjon og mestring
  • Digitale ferdigheter
  • Jobbsøk/ CV
  • Hvordan var den reisen, da?» Karriereutvikling
  • Studie- og arbeidsteknikk
  • Utdanningsveiledning - hvordan kvalifisere til arbeid nedgangstider

 - Vi begynte med dette i forrige uke rettet mot jobbsøkere. Nå har vi utvidet og også åpnet opp for at andre kan følge disse webinarene. Vi har også delt det med Nav. Erfaringen nå er at flere og flere som er med på hvert webinar og på det vi hadde i går var det 25 stykker.. Det kommer også eksterne som melder seg på. Vi har fått godt tilbakemeldinger. Vi har de siste årene rigget oss bra til både faglig og digitalt for å kunne gjøre dette. Digital karriereveiledning har vi holdt på med en stund, og vi har investert i egne digitale bokser som er ypperlig til dette hvor man kan dele skjerm og presentasjoner, forteller Kjetil Henrik Kristiansen, daglig leder arbeidsinkludering.  

 

Å være jobbveileder fra hjemmekontor

Monica Hegglund er jobbeveileder hos Menova på Hønefoss. På Menovas hjemmeside reflekter hun om hvilke erfaringer hun så langt har gjort seg om utførelsen av jobbveilederrollen fra hjemmekontor.

- Veiledning fra hjemmekontor gjør at vi utvikler nye arbeidsmetoder i AFT. Erfaringene så langt er at kvaliteten på veiledningen og oppfølgingen av arbeidssøkerne ikke forringes av at vi ikke kan møtes fysisk. Snarere tvert i mot. Når veileder og arbeidssøker møtes på nett er vi på nøytral grunn og stiller på likefot. Dette er et positivt utgangspunkt for en god veiledningssamtale. Kontormøter er på veilederens «banehalvdel» der arbeidssøker er gjest. I videosamtaler opplever jeg at arbeidssøkerne er mer avslappede og delaktige i veiledningen. Å se hverandre ansikt til ansikt på skjerm skaper nærhet og god dialog selv om vi er på fysisk avstand. De digitale mulighetene gir også mange fordeler ved at man kan dele skjermbilde og jobbe sammen i dokumenter. Det er ikke bare effektivt, men empowerment i praksis, sier hun. Hun mener det er noen fordeler ved denne måten å jobbe på kontra de tradisjonelle veiledningsmøtene.
- Ved bruk av videomøter, chat, mail og telefon kommer vi raskere i kontakt og til sakens kjerne. Vi kan jobbe effektivt sammen i flere korte møter on/off i løpet av dagen og uka. Jeg har stor tro på at kombinasjonen av digitale læringsressurser og økt empowerment og individuell deltagelse vil vise at våre arbeidssøkere vil komme mer styrket tilbake til arbeidsmarkedet. I tillegg ser vi at denne måten å jobbe på øker arbeidssøkernes digitale kompetanse, noe som klart kommer godt med på veien mot jobb, sier hun.