Samling for næringslivskontakter gir løft for Ringer i Vannet i 2020

#205

ISS presenterer sin modell for samarbeid med Ringer i Vannet om opplæringsløp og ansettelse.

Ringer i Vannet-metodikken lever og videreutvikles stadig. Nylig var næringslivskontakter i bransjen samlet til svært nyttige fagdager i Oslo. Bransjen skal være i front på arbeidsgiverperspektivet i inkluderingen.

En sterk femmer på terningen er tilbakemeldingen fra deltakerne på årets samling for næringslivskontakter (KAM). Å møte andre personer med tilsvarende roller i bedriftene er svært viktig for nettverksbygging og utveksling av kompetanse. I tillegg gikk årets faglige program hjem, hvor særlig Topros samarbeid med Hunton på Gjøvik blir trukket fram. Svært inspirerende er det også at det store ISS-konsernet inviterer bransjen gjennom Ringer i Vannet konkret til et tett samarbeid om bransjerettet fagopplæring.
I sitt samarbeid med Ringer i Vannet, ønsker ISS å tilby praksisplasser med vekt på arbeidslivstrening og teoretisk og praktisk fagopplæring. Målet er at kandidatene får et fagbrev og får en fast ansettelse hos ISS eller en annen bedrift.
- Vi har fokus på kompetanse. Det å gi økt kompetanse er en veldig god vei ut fra utenforskapet, men vi ønsker et samarbeid både for å finne de rette kandidatene og for nødvendig støtte underveis i prosessene, sier Per-Ole Torvund, Head of Recruitment and Employer Branding I ISS. Det vil gi store muligheter for kandidater i medlemsbedriftene til både spisset opplæring og økte muligheter for jobb i konsernet. Utvikling av denne type bransjeprogram vil være viktig i Ringer i Vannet-arbeidet framover, og være team for fagsamling til høsten.

850 på kurs

Ringer i Vannet kan se tilbake på et år med høyt aktivitetsnivå, ikke minst innen opplæring. 850 medarbeidere i bransjen har blitt kurset i arbeidsgiverkompetanse, og kursene har fått svært solide tilbakemeldinger. Det vil bli tilbudt kurs også i 2020. Det har også vært viktig å videreutvikle mulighetene for deling i bransjen.
- Sharepoint er en plattform for deling av dokumenter som er relevant i RiV-arbeidet og er forbeholdt de medlemsbedriftene som deltar i RiV-satsingen.  SharePointområdet - "Ringer i Vannet/arbeidsgiverkompetanse" ble fullt revidert 1. kvartal 2019, og oppdateres og kvalitetssikres kontinuerlig, sier spesialrådgiver Ingeborg Malterud. I systemet er det nå 1800 RiV-avtaler fordelt på et bredt utvalg av bransjer, type bedrifter og størrelse. I 2019 er det estimert om lag 1850 ansettelser gjennom Ringer i Vannet.

- Ringer i Vannet er en viktig del av arbeid- og inkluderingsbransjens arbeid og det er jobbet kontinuerlig med å synliggjøre Arbeid & Inkluderingsbransjens kompetanse på arbeidsgiveroppfølging i relevante fora. Det er på vegne av bransjen inngått samarbeidsavtale med IKT Norge og man vil fortsatt videreutvikle samarbeidet med bransjer som trenger arbeidskraft, sier Malterud.

Aktiviteter i 2020 vil være:

  • Utvikle bransjeprogram rettet mot bransjer med definert behov for arbeidskraft og med spesielt fokus på bransjerelatert fagopplæring, jfr, ISS-modellen
  • Videreutvikle samarbeid med bransjer som trenger arbeidskraft
  • Oppfølging av KAM-nettverk og næringslivskontakter
  • Arrangere en landsdekkende samling for næringslivskontakter
  • Tilbudet om kurs i arbeidsgiverkompetanse 1 og 2 opprettholdes og inngår i Arbeid & Inkludering sin kurskalender for 2020.
  • Tilby opplæring til alle nye KAMer