Arbeid & Inkludering

Innhold

Råd og tips om smittevern

Håndvask

ASVL og Arbeid & Inkludering har sammen laget et dokument og tips og råd for smittevern.

ASVL og Arbeid & Inkludering har sammen laget et dokument med råd og tips for vår bransje ved en gradvis gjenåpning av bedriftene.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Arbeidsgiver er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og er ansvarlig for å sikre internkontrollrutiner i henhold til gjeldende forskrift. 

Klikk her for hele dokumentet

NHO Service og Handel har også en oversikt over veiledere for ulike bransjer som kan være relevant. Klikk her for mer informasjon.